Studia Podyplomowe Handlu Zagranicznego


Katedra Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi dwusemestralne Studia Podyplomowe Handlu Zagranicznego.  

Program zajęć w wymiarze 200 godzin obejmuje m.in. następujące przedmioty:

organizacja i technika handlu zagranicznego, marketing, elementy promocji, negocjacje handlowe i techniki sprzedaży, ubezpieczenia w handlu zagranicznym, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, transport i spedycja w handlu zagranicznym, prawo w handlu zagranicznym, rozliczenia międzynarodowe, zarządzanie kadrami w biznesie międzynarodowym, handel elektroniczny, zagadnienia celne i podatkowe.

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnej specjalności (magisterskie lub licencjackie).

Program oferowanych zajęć umożliwia zdobycie wiedzy przydatnej w prowadzeniu działalności handlowej na rynkach zagranicznych, zarówno absolwentom kierunków ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala także na zdobycie nowych kwalifikacji osobom poszukującym pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych. Dla tych słuchaczy, którzy zawodowo zajmują się handlem zagranicznym udział w zajęciach może być dobrą okazją do uzupełnienia wiedzy, jak i wymiany doświadczeń.

Udział w zajęciach wymaga wniesienia opłaty w wysokości 4 000,00 zł. Jest to całkowity koszt za dwa semestry nauki. W przypadku jednorazowej wpłaty całkowity koszt wynosi 3 900,00 zł. Możliwe jest także uiszczenie opłaty w systemie ratalnym, gdzie łączna suma wpłat wyniesie 4 100,00 zł.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w czternastu weekendowych zjazdach, w soboty i niedziele.

Ukończenie studiów podyplomowych następuje po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów wykładanych, a także po przedstawieniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia Studiów.

Rekrutacja internetowa w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona od 1 czerwca 2021 do 10 września 2021 - do wyczerpania wolnych miejsc (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną. Link do IRK: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/login.web

Dokumenty rekrutacyjne (podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK, 2 fotografie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych) należy składać pod adresem:

 

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Studia Podyplomowe Handlu Zagranicznego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot, (pokój 332)

 


Dodatkowych informacji (w tym o sposobie płatności) udzielają: sekretariat Studiów, telefon (58) 523-14-90, e-mail: sphz@ug.edu.pl  i sekretariat Katedry Biznesu Międzynarodowego, Katarzyna Kuchcińska, telefon (58) 523-14-90.

Kierownikiem Studiów jest prof. UG, dr hab. Hanna Treder.