Studia Podyplomowe Biznesu elektronicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Studia podyplomowe Biznesu elektronicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzone są przez Zakład Gospodarki Elektronicznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, które stanowi potwierdzenie podniesienia kwalifikacji zawodowych słuchacza.

Celem studiów podyplomowych Biznesu elektronicznego jest wskazanie słuchaczom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w usprawnieniu działalności przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania tych technologii.

Tryb i czas trwania
Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele, co drugi tydzień). Czas trwania studiów wynosi dwa semestry, w sumie 182 godz. dydaktyczne. Ponad 50% zajęć odbywa się w laboratorium komputerowym. Słuchacze są podzieleni na dwie grupy ćwiczeniowe.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę z zakresu:

 • podstaw zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
 • nowoczesnych technologii teleinformatycznych wykorzystywanych w biznesie
 • wykorzystania Internetu jako nowego kanału dystrybucji towarów i usług
 • sposobów pozyskania i utrzymania nowych klientów i kontrahentów przy wykorzystaniu sieci internetowej
 • logistycznego przygotowania obsługi sklepów internetowych
 • zaawansowanych systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstwa

Dzięki ukończeniu studiów słuchacz posiądzie praktyczne umiejętności:

 • zarządzania i administracji serwerem firmowym
 • przygotowania własnej witryny internetowej
 • przygotowania własnego sklepu internetowego
 • przygotowania własnego blogu firmowego
 • wypromowania witryny w serwisach internetowych i wyszukiwawczych
 • podstawowej obróbki zdjęć do wykorzystania na witrynie internetowej
 • przygotowania folderów i ulotek reklamowych
 • zarządzania i rozliczania transakcji handlowych za pośrednictwem InternetuTermin rekrutacji
Aktualne informacje na temat terminu rekrutacji znajdują się na stronie http://bemsp.ug.edu.pl/.
O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zawiązania minimum 30 osobowej grupy słuchaczy.


Opłata za studia
Opłata za studia wynosi 1900 zł/semestr.


Więcej na temat studiów pod adresem: http://bemsp.ug.edu.pl.