Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 09 grudnia 2013 roku

 

6 grudnia 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ABSOLWENTOM STUDIÓW MAGISTERSKICH WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012 specjalności:
  • Biznes Elektroniczny
  • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
  • Ekonomika Transport i Logistyka
  • Europejski Wymiar Przedsiębiorczości
  • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
  • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
  • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
  • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości
  • Turystyka Międzynarodowa
Po wysłuchaniu hymnu akademickiego Gaudeamus igitur oraz Hymnu Polski Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, powitał przybyłego na uroczystość Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Józefa Arno Włodarskiego, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów, Promotorów, Panie pracujące w sekretariatach i dziekanacie, zaproszonych Gości a przede wszystkim PRZYBYŁYCH NA UROCZYSTOŚĆ ABSOLWENTÓW. 

Pan Dziekan poprosił o zabranie głosu Pana Prorektora prof. UG, dr hab. Józefa Arno Włodarskiego. 

   

Rektor w imieniu swoim i władz uczelni pogratulował wszystkim absolwentom pomyślnego ukończenia studiów życząc samych sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrał Gospodarz uroczystości prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski. Pan Dziekan składając gratulacje podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych absolwentów. Zaprosił nowo upieczonych magistrów na studia doktoranckie i zachęcał do dalszego zdobywania wykształcenia i stopni naukowych.
 

  

Później Pan Rektor w towarzystwie Pana Dziekana wręczyli nagrody najlepszym absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach. 

EKONOMIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

Pierwsza lokata i najlepsza na specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka

Pani mgr Mariola Meyer z wynikiem studiów  4.95
    promotor:  prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król    

 

Druga lokata

Pani mgr Marta Latoch z wynikiem studiów  4.92
     promotor: prof. dr hab. Jan Burnewicz    

 

Trzecia lokata

Pani mgr Iwona Szczodruch z wynikiem studiów 4.89    
   promotor: prof. dr hab. Mirosław Chaberek 

 

Najlepsza na specjalności Biznes Elektroniczny

Pani mgr Jolanta Harasim z wynikiem studiów  4.81
  promotor: dr Olga Dębicka


Najlepsza na specjalności Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw

Pani mgr Dorota Lubińska z wynikiem studiów  4.88
  promotor: dr Joanna Hartenberger-Liszek     


Najlepsza na specjalności Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości

Pani mgr Aleksandra Żełobowska z wynikiem studiów  4.85
  promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński    

 

EKONOMIA NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

Pierwsza lokata i najlepszy na specjalności Biznes Elektroniczny

Pan mgr Bogusław Pinkiewicz z wynikiem studiów 4.89
    promotor: dr Dagmara Wach    

 

Druga lokata i najlepsza na specjalności Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi

Pani mgr Ewa Mazanowska z wynikiem studiów 4,87
    promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Polak    

 

Trzecia lokata i najlepsza na specjalności Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw

Pani mgr Małgorzata Hinca z wynikiem studiów 4,84
       promotor: dr Andrzej Letkiewicz


Trzecia lokata i najlepszy na specjalności Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości

Pan mgr Adam Czerniewski z wynikiem studiów 4,84
       promotor: dr Grzegorz Szczodrowski


Najlepszy na specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka

Pan mgr Robert Andersohn z wynikiem studiów  4.82
  promotor: dr Elżbieta Adamowicz     


Najlepsza na specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka

Pani mgr Monika Sadowska z wynikiem studiów  4.82
  promotor: dr Przemysław Borkowski     

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Druga lokata i najlepsza na specjalności Europejski Wymiar Przedsiębiorczości

Pani mgr Anna Chorzelewska z wynikiem studiów 4,83
    promotor: dr Stanisław Umiński


Najlepsza na specjalności Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska

Pani mgr Katarzyna Włodarczyk z wynikiem studiów 4,78
promotor: dr Wojciech Bizon 


Najlepsza na specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski

Pani mgr Agnieszka Brzezińska z wynikiem studiów 4,78
promotor: prof. UG, dr hab. Hanna Klimek


Najlepsza na specjalności Turystyka Międzynarodowa

Pani mgr Agata Jabłonowska z wynikiem studiów 4,71
promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król


Najlepsza na specjalności Turystyka Międzynarodowa

Pani mgr Agnieszka Jałoszyńska z wynikiem studiów 4,71
promotor: prof. UG, dr hab. Monika Bąk

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Pierwsza lokata i najlepsza na specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski

Pani mgr Klaudia Buzuk z wynikiem studiów 4,79
    promotor: dr Ernest Czermański


Trzecia lokata i najlepsza na specjalności Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska

Pani mgr Ewelina Dańko z wynikiem studiów 4,74
    promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Polak

 

 

Najważniejszym i najbardziej emocjonującym punktem spotkania było oczywiście wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Dyplomy wręczał Pan Rektor w towarzystwie  Pana Dziekana i Promotora. 

Po wręczeniu wszystkich dyplomów Pan Dziekan dziękując wszystkim Gościom za przybycie poprosił o powstanie do  HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.  

  
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 

  paczka wszystkich zdjęć - wielkość 500 MB. Plik dostępny będzie do 20 grudnia 2013 r.

 

  (kliknij na zdjęcie aby je pobrać)