Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 26 listopada 2018 roku

 W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Studiów Magisterskich Wydziału Ekonomicznego UG roku akademickiego 2017/2018 następujących kierunków i specjalności:

Kierunek Biznes i Technologia Ekologiczna

Kierunek Ekonomia:
 • Analityk Rynku
 • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
 • E-commerce
 • Ekonomika Transportu i Logistyka
 • Finanse w Przedsiębiorstwach
 • Innowacyjność w Gospodarce
 • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Finanse Międzynarodowe i Bankowość
 • Handel Zagraniczny
 • International Business
 • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
 • Międzynarodowe Strategie Marketingowe
 • Międzynarodowy Transport i Handel Morski

Po wysłuchaniu Hymnu Polski Pani Dziekan, dr hab. Monika Bąk, prof. UG, powitała zaproszonych na uroczystość gości: Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów, a przede wszystkim przybyłych na uroczystość Absolwentów.

   

Pani Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem,  dr Magdalena Markiewicz odczytała list od Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego i pogratulowała wszystkim Absolwentom pomyślnego ukończenia studiów, życząc im wielu sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG. Pani Dziekan składając gratulacje podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do ich sukcesu oraz zachęciła do dalszego zdobywania stopni naukowych.

  

Prodziekan ds. nauki, dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG zaprosił osoby, które uzyskały najwyższe średnie ocen w ramach toku studiów. Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG wręczyła nagrody najlepszym Absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.


Kierunek Ekonomia - Stacjonarne Studia II Stopnia

I Lokata oraz najlepszy na specjalności Innowacyjność w gospodarce
Pan mgr Tomasz TOMASZEWSKI
Stacjonarne Studia II Stopnia - Ekonomia
Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

II Lokata oraz najlepszy na specjalności E-commerce
Pan mgr Adrian GAWROŃSKI
Stacjonarne Studia II Stopnia - Ekonomia
Promotor: dr Olga Dębicka

III Lokata oraz najlepszy na specjalności Ekonomika transportu i logistyka
Pan mgr Rafał RUDOWSKI
Stacjonarne Studia II Stopnia - Ekonomia
Promotor: dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG

Najlepsi na specjalnościach

Pani mgr Natalia CZAJKA
Stacjonarne Studia II Stopnia - Ekonomia
specjalność: Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Pani mgr Katarzyna RUSZCZYK
Stacjonarne Studia II Stopnia - Ekonomia
specjalność: Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Promotor: dr Grzegorz Pawłowski

Kierunek Ekonomia - Niestacjonarne Studia II Stopnia

I Lokata oraz najlepszy na specjalności Ekonomika transportu i logistyka
mgr Maciej KLAWIKOWSKI
Niestacjonarne Studia II Stopnia – Ekonomia
Promotor: dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG

II Lokata
mgr Przemysław  KAŁDUŃSKI
Niestacjonarne Studia II Stopnia – Ekonomia
specjalność: Ekonomika transportu i logistyka
Promotor: dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG

III Lokata oraz najlepszy na specjalności Analityk rynku
Pani mgr Marta JAMRÓG
Niestacjonarne Studia II Stopnia - Ekonomia
Promotor: dr Grzegorz Szczodrowski

Najlepsi na specjalnościach

Pan mgr Michał TOCZEK
Niestacjonarne Studia II Stopnia - Ekonomia
specjalność: Finanse w przedsiębiorstwach
Promotor: dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Stacjonarne Studia II Stopnia

I Lokata oraz najlepszy na specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość
Pani mgr Aleksandra ROMANOWSKA
Stacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Promotor: dr Urszula Mrzygłód


II Lokata oraz najlepszy na specjalności International Business
Pani mgr Dominika  KRUKOWSKA
Stacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Promotor: dr Maciej Krzemiński

III Lokata oraz najlepszy na specjalności Międzynarodowe strategie marketingowe
Pani mgr Marta MICHALSKA
Stacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Promotor: dr Marek Reysowski

Najlepsi na specjalnościach

Pani mgr Arletta  PIOTROWSKA
Stacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
specjalność: Handel zagraniczny
Promotor: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

Pani mgr Anastasiia  ZDYBEL
Stacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
specjalność: Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Promotor: dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG

Pani mgr Kamila SCHEFFERA
Stacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
specjalność: Międzynarodowy transport i handel morski
Promotor: dr Janusz Dąbrowski

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Niestacjonarne Studia II Stopnia

I Lokata oraz najlepszy na specjalności Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Pan mgr Leszek WARZECHA
Niestacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Promotor: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

II Lokata
Pani mgr Iwona BĄK
Niestacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
specjalność: Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Promotor: dr Tomasz Gutowski

II Lokata
Pan mgr Grzegorz DROSZCZ
Niestacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
specjalność: Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Promotor: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

III Lokata
Pani mgr Ewa DROSZCZ
Niestacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
specjalność: Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Promotor: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

III Lokata
Pan mgr Daniel TRYLSKI
Niestacjonarne Studia II Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
specjalność: Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Promotor: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG


Po wręczeniu lokat i nagród dla najlepszych absolwentów na specjalnościach, głos zabrała Pani Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, dr Magdalena Markiewicz, która poprosiła o wystąpienie przedstawiciela pracodawców, Panią Kingę Dekowską-Samsel, Head of Human Resources z ThyssenKrupp, która nakreśliła perspektywy dla absolwentów oraz potencjał ich kompetencji.

  

Pani Dziekan wraz z Panią Dyrektor wręczyły następnie Absolwentom Wydziału Ekonomicznego UG podziękowania za działalność na rzecz środowiska akademickiego w kołach naukowych, Radzie Samorządu oraz osiągnięcia  sportowe.

Osoby wyróżnione to:

 1. Pani Karolina Chamska
  KN Finansów Międzynarodowych
 2. Pani Anna Czarnomska
  KN Handlu Zagranicznego
 3. Pani Justyna Dziel
  KN Transportu i Marketingu „TiM”
 4. Pani Róża Kamińska
  KN Finansów Behawioralnych „Cashflow”
 5. Pan Aleksander Kiedrowski
  Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie,  działalność w Radzie Samorządu Studentów, Parlamencie i Senacie Studentów UG
 6. Pan Rafał Krzynowek
  KN Innovative Ways Group
 7. Pani Ewelina Małetka
  KN Handlu Zagranicznego
 8. Pani Aleksandra Mikoda
  Naukowe Koło Logistyki
 9. Pani Alicja Misiak
  Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych
 10. Pani Kinga Nowicka
  Naukowe Koło Logistyki
 11. Pani Sara Piasecka
  Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie
 12. Pan Marek Ruciński
  Koło Naukowe Konsylium
 13. Pan Tomasz Rykaczewski
  Koło Naukowe Konsylium
 14. Pan Radosław Suchocki
  Studencki Klub Biznesu
 15. Pani Aleksandra Sylwestrzak
  KN Public Relations oraz Morskie Koło Naukowe
 16. Pan Grzegorz Ściński
  KN Finansów Międzynarodowych
 17. Pan Marcin Świniarski
  KN Innovative Ways Group
 18. Pani Izabela Turowska
  Morskie Koło Naukowe

Następnie Pani Prodziekan poprosiła o zabranie głos w imieniu Absolwentów Pana Tomasza Tomaszewskiego, który w piękny sposób przedstawił wartość spędzonego czasu na studiach na Wydziale Ekonomicznym.

Najbardziej emocjonującym punktem spotkania było wręczenie dyplomu ukończenia studiów wszystkim Absolwentom. Dyplomy wręczała Pani Dziekan w towarzystwie Promotora.

Po wręczeniu wszystkich dyplomów i gratulacji Prodziekan ds. nauki dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG poprosił o powstanie do HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ.

Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG podziękowała wszystkim Gościom i ich bliskim za przybycie na Galę Absolwentów 2018.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami Absolwentów wszystkich specjalności.

Jeszcze raz Gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!