Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 22 listopada 2016 roku

 

18 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ABSOLWENTOM STUDIÓW MAGISTERSKICH WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 następujących kierunków i specjalności:
 
Kierunek Biznes i Technologia Ekologiczna

Kierunek Ekonomia
 • Biznes Elektroniczny
 • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
 • Ekonomika Transportu i Logistyka
 • Finanse w Przedsiębiorstwach
 • Innowacyjność w Gospodarce
 • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Europejski Wymiar Przedsiębiorczości
 • Finanse Międzynarodowe i Bankowość
 • Handel Zagraniczny
 • International Business
 • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
 • Międzynarodowe Strategie Marketingowe
 • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
 • Turystyka Międzynarodowa

Po wysłuchaniu Hymnu Polski Pani Dziekan, dr hab. Monika Bąk, prof. UG, powitała zaproszonych na uroczystość gości: Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów, a przede wszystkim PRZYBYŁYCH NA UROCZYSTOŚĆ ABSOLWENTÓW.

   

Pan Prorektor w imieniu swoim i władz uczelni pogratulował wszystkim Absolwentom pomyślnego ukończenia studiów, życząc im samych sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Pani dr hab. Monika Bąk, prof. UG,. Pani Dziekan, składając gratulacje, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych Absolwentów. Zaprosiła również nowo upieczonych magistrów na studia doktoranckie oraz podyplomowe i zachęcała do dalszego zdobywania wykształcenia i stopni naukowych.

  


Później Pan Prorektor w towarzystwie Pani Dziekan wręczyli nagrody najlepszym Absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.

Kierunek: Biznes i technologia ekologiczna (stacjonarne studia II stopnia)

1 lokata  mgr Maciej Błoński
2 lokata  mgr Bartosz Blank
3 lokata  mgr Karolina Skrzypczak


Kierunek: Ekonomia (stacjonarne studia II stopnia)

1 lokata
mgr Anna Szulfer
(oraz najlepsza absolwentka na specjalności Ekonomika transportu i logistyka)

2 lokata
mgr Aleksandra Zalewska (oraz najlepsza na specjalności Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw)
mgr Kamila Regińska
mgr Kamila Szantiło

3 lokata
mgr Agnieszka Domżała
mgr Karolina Lejkowska
mgr Kornelia Szacherska

Najlepsi na specjalnościach

Biznes elektroniczny - mgr Aleksandra Borek
Innowacyjność w gospodarce - mgr Jakub Kwiatkowski
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości - mgr Dominika Walęciak


Kierunek: Ekonomia (niestacjonarne studia II stopnia)

1 lokata mgr Alicja Dubietis (oraz najlepsza na specjalności Ekonomika transportu i logistyka)
2 lokata mgr Michał Dunst (oraz najlepszy na specjalności Finanse w przedsiębiorstwach)
3 lokata mgr Monika Łuczak

Najlepsi na specjalnościach

Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw - mgr Wojciech KrauzeKierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze (stacjonarne studia II stopnia)

1 lokata
mgr Simon Gemen (oraz najlepszy na specjalności International Business)

2 lokata
mgr Martyna Chodnicka (oraz najlepsza na specjalności międzynarodowa ekonomia menedżerska)
mgr Natalia Michalska (oraz najlepsza na specjalności międzynarodowe strategie marketingowe przedsiębiorstw)

3 lokata
mgr Sandra Ernst

Najlepsi na specjalnościach

europejski wymiar przedsiębiorczości mgr Michał Mleczak
finanse międzynarodowe i bankowość mgr Mateusz Gabruś
handel zagraniczny mgr Hanna Zarzycka
międzynarodowy transport i handel morski mgr Emilia Heimowska
turystyka międzynarodowa mgr Mirela Stefan


Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (niestacjonarne studia II stopnia)

1 lokata mgr Iwona Ludwicka (oraz najlepsza na specjalności międzynarodowy transport i handel morski)
2 lokata mgr Jakub Jankiewicz
3 lokata mgr Martyna Myszewska

Specjalne wyróżnienie otrzymała absolwentka studiów licencjackich pani Marta Świestowska, która uzyskała Double Diploma, tj. jednocześnie dyplom Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz University of Applied Sciences Upper Austria.

 

 

Najważniejszym i najbardziej emocjonującym punktem spotkania było oczywiście wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Dyplomy wręczał Pan Prorektor w towarzystwie  Pani Dziekan i Promotora.

Po wręczeniu wszystkich dyplomów głos zabrała Pani Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, dr Magdalena Markiewicz, która poprosiła o wystąpienie w imieniu absolwentów pana magistra Michała Mleczaka.

Następnie Pani Prodziekan poprosiła o zabranie głosu w imieniu pracodawców przedstawiciela State Street Bank, pana Krzysztofa Ekierta, który nakreślił perspektywy absolwentów i potencjał Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalne wyróżnienia za działalność w kołach naukowych i Radzie Samorządu Studentów otrzymali:
 1. Pani Marta Bołoz
  Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych
  Opiekun: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, dr Magdalena Markiewicz
 2. Pani Małgorzata Dąbrowska
  Studencki Klub Biznesu
  Opiekun: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
 3. Pani Agnieszka Domżała
  Studenckie Koło Naukowe „Konsylium”
  Opiekunowie: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki, dr Michał Suchanek
 4. Pani Karolina Lejkowska
  Studenckie Koło Naukowe Public Relations, Rada Samorządu Studentów
  Opiekun: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG
 5. Pan Michał Mleczak
  Studenckie Koło Naukowe Europejskie Forum Integracji
  Opiekun: dr Aleksandra Borowicz
 6. Pani Marta Pankowska
  Naukowe Koło Logistyki
  Opiekun: prof. dr hab. Mirosław Chaberek, dr Leszek Reszka, mgr Agnieszka Szmelter
 7. Pan Kamil Żurek
  Studenckie Koło Naukowe Europejskie Forum Integracji
  Opiekun: dr Aleksandra Borowicz

Po wręczeniu wszystkich dyplomów i gratulacji Pani Dziekan dziękując wszystkim Gościom za przybycie poprosiła o powstanie do HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami Absolwentów wszystkich specjalności. 
 
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!