Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 08 grudnia 2015 roku

 

4 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ABSOLWENTOM STUDIÓW MAGISTERSKICH WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 specjalności:
 
 • Biznes i Technologia Ekologiczna
 • Biznes Elektroniczny
 • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
 • Ekonomika Transportu i Logistyka
 • Europejski Wymiar Przedsiębiorczości
 • Finanse w Przedsiębiorstwach
 • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
 • Innowacyjność w Gospodarce
 • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
 • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
 • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości
 • Turystyka Międzynarodowa

Po wysłuchaniu Hymnu Polski powitano zaproszonych na uroczystość gości Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów a przede wszystkim PRZYBYŁYCH NA UROCZYSTOŚĆ ABSOLWENTÓW.
Następnie głos zabrał Pan Prorektor prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.

   

Rektor w imieniu swoim i władz uczelni pogratulował wszystkim absolwentom pomyślnego ukończenia studiów życząc samych sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrał Gospodarz uroczystości prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski. Pan Dziekan składając gratulacje podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych absolwentów. Zaprosił nowo upieczonych magistrów na studia doktoranckie i zachęcał do dalszego zdobywania wykształcenia i stopni naukowych.

  

Później Pan Rektor w towarzystwie Pana Dziekana wręczyli nagrody najlepszym absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.

Kierunek: Biznes i technologia ekologiczna Niestacjonarne studia magisterskie

1 lokata
Agata Dzikiewicz
2 lokata
Dorota Raszke

Kierunek: Ekonomia Stacjonarne studia magisterskie

1 lokata oraz najlepsza na specjalności ekonomika transportu i logistyka
Natalia Fiedler
3 lokata
Martyna Gałecka

Kierunek: Ekonomia Niestacjonarne studia magisterskie

1 lokata oraz najlepsza na specjalności ekonomika transportu i logistyka
Marzena Otrębska
3 lokata
Martyna Mówka

Najlepsi specjalnościach
specjalność diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Marianna Bławat

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Stacjonarne studia magisterskie

Najlepsi na specjalnościach
specjalność europejski wymiar przedsiębiorczości
Katarzyna Zbytnik

specjalność międzynarodowa ekonomia menedżerska
Karolina Leszman

 

 

Najważniejszym i najbardziej emocjonującym punktem spotkania było oczywiście wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Dyplomy wręczał Pan Rektor w towarzystwie  Pana Dziekana i Promotora.

Po wręczeniu wszystkich dyplomów Pan Dziekan dziękując wszystkim Gościom za przybycie poprosił o powstanie do  HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.  
 
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 

 

 paczka wszystkich zdjęć - wielkość 727 MB. Plik dostępny będzie do 31 grudnia 2015 r.

 

  (kliknij na zdjęcie aby je pobrać)