Uroczystość wręczenia dyplomów IHZ

Opublikowano 03 grudnia 2015 roku


20 listopada 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich absolwentom specjalności: handel zagraniczny, finanse międzynarodowe i bankowość, międzynarodowe strategie marketingowe oraz International Business.


Na uroczystość przybyli absolwenci wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Władze Wydziału Ekonomicznego reprezentował Dziekan - prof. UG dr hab. Krzysztof Dobrowolski, oraz Prodziekan: prof. UG dr hab. Krystyna Żołądkiewicz. W uroczystości wzięli udział również promotorzy, nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele administracji Wydziału Ekonomicznego. 

 

 

Tradycyjnie, w uroczystości wręczenia dyplomów wzięli udział również sponsorzy, wybitni przedstawiciele praktyki gospodarczej, od lat współpracujący z Wydziałem Ekonomicznym oraz z Instytutem Handlu Zagranicznego. Dzięki uprzejmości i hojności sponsorów najlepsi absolwenci otrzymali nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia w nauce. W gronie firm oraz instytucji sponsorujących nagrody dla najlepszych absolwentów były:

- Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Chipolbrok S.A., reprezentowane przez Pana Radosława Chmielińskiego, Dyrektora ds. Żeglugowych,

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia, reprezentowany przez Pana Krzysztofa Gromadowskiego,  Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Public Relations,

- Spedycja Międzynarodowa i Transport Hermes, reprezentowana przez Pana Prezesa Tomasza Surowca, 

- Thomson Reuters, reprezentowana przez Pana Sergiusza Byczkowskiego, Menagera w Departamencie Ryzyka.

Ponadto nagrody ufundowane zostały także przez firmy: UNISOFT,  VANTAGE,  TERRAMAR , a także przez Prezydenta Miasta Sopot. 

 

 

 

 

  

Najwyższe lokaty na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze uzyskali: 

na studiach stacjonarnych:

I lokata - mgr Michalina Filipkowska, specjalność FMiB, promotor - dr Sławomir Antkiewicz

II lokata - mgr Anna Burblis, specjalność FMiB, promotor - prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

III lokata - mgr Michał Konkołowicz, specjalność FMiB, promotor - prof. UG dr hab.  Krzysztof Dobrowolski

 


na studiach niestacjonarnych:

II lokata - mgr Iryna Kordowska, specjalność HZ, promotor – prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński

III lokata - mgr Krzysztof Urban, specjalność HZ, promotor  - prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński

 


W gronie wyróżnionych absolwentów znaleźli się również:


na studiach stacjonarnych:

- mgr Izabela Zwolińska – specjalność HZ, promotor prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński

- mgr Hanyu Wang – specjalność IB, promotor prof. UG dr hab. Krystyna Żołądkiewicz

- mgr Marta Balejko – specjalność MSM, promotor dr Marcin Skurczyński

- mgr Marta Kowalczyk – specjalność HZ, promotor prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz

- mgr Olena Zheludok – specjalność HZ, promotor dr Tomasz Michałowski 

- mgr Katarzyna Olszewska – specjalność MSM, promotor dr Tomasz Czuba

- mgr Aleksandra Kozłowska – specjalność FMiB, promotor dr S. Antkiewicz

- mgr Karol Kuszej – specjalność FMiB, promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

- mgr Monika Zębala – specjalność FMiB, promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

- mgr Marcin Marszałkowski – specjalność IB,  promotor prof. UG dr hab. Krystyna Żołądkiewicz.

 

Pan Dziekan Wydziału Ekonomicznego ufundował również specjalną  nagrodę im. Profesora Edmunda Pietrzaka w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów międzynarodowych. Laureatką tej nagrody została:

pani mgr Anna Bendykowska ze specjalności FMiB. Praca magisterska pt. "Anomalie giełdowe i ich empiryczna weryfikacja na polskim i amerykańskim rynku kapitałowym w świetle teorii finansów behawioralnych", została napisana pod kierunkiem promotora prof. UG dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego.

 

Za aktywną działalność na rzecz społeczności Wydziału Ekonomicznego, a w szczególności za działalność w kołach naukowych listy gratulacyjne Dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego otrzymali:

1.Koło Naukowe Ha Zet:

- mgr Izabela Zwolińska

- mgr Aleksandra Klimek

- mgr Marta Kowalczyk

2.Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych:

- mgr Anna Bendykowska

- mgr Michał Konkołowicz

- mgr Aleksandra Kozłowska

 

          

 

        


W imieniu absolwentów czas studiów wspominała pani mgr Izabela Zwolińska. W imieniu gości, którzy ufundowali nagrody rzeczowe głos zabrał pan Krzysztof Gromadowski Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Public Relations.  

 
Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!