XXI Konferencja Naukowa KNFM

Opublikowano 20 kwietnia 2015 roku

 

 

 

Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych zaprasza do udziału w XXI Konferencji KNFM „Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie”. W tym roku Konferencja odbędzie się 22 kwietnia (środa) w Auli A. Będzie się ona składać z części w języku polskim i angielskim. W każdej z nich znajdą się panele dyskusyjne, w których uczestniczyć będą przedstawiciele świata nauki i biznesu, oraz wystąpienia studentów. W tym roku KNFM przygotowało też warsztaty z firmami: PwC, OSTC i Thomson Reuters. Szczegółowy program Konferencji i warsztatów znajduje się poniżej.

                                       

                                                        

Harmonogram XXI Konferencji Naukowej

„Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie”

22 kwietnia 2015 r. (środa), aula A

 

9:30 Powitanie gości

  • prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG
  • prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński,  Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego
  • prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, Kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, Opiekun KNFM

 

9:45 - 11:30 Część I (w języku polskim/in Polish)

  • Aleksandra Lemańska, II SS2 MSG FMiB,  Światowy rynek Real Estate Investment Trusts ze szczególnym uwzględnieniem efektywności oraz regulacji funduszy azjatyckich (9.45 - 10.00)
  • Krystian Elgert I SS2 MSG FMiB, Bitcoin wartość czy marność (10.00 - 10.15)

 

DYSKUSJA PANELOWA: Pozyskiwanie kapitału obcego przez przedsiębiorstwa (10.15 - 11.15)

prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski (WE UG), Andrzej Ostrowski (ING Bank Śląski), Agnieszka Płoska (Genesis Capital), Paweł Kasprzak (Euro-Lider)

 

11:15 - 11:30 Przerwa kawowa (coffee break)

 

11:30 - 13:30 Część II (w języku angielskim/in English)

  • Simon Gemen, I SS2 MSG IB, Opportunities and risks of  investments in emerging markets (11.30 - 11:45)
  • Mateusz Bujnowski, II SS2 MSG FMiB, Anti-crisis measures in Russia, (11.45 - 12.00)

 

PANEL DISCUSSION: (12.00 – 13.00) Wealth creation perspectives regarding current situation in the financial sector

prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak (WE UG), dr Kamil Zbychorski (Transfer Pricing Consultant), Łukasz Kulik (OSTC),  Michał Karlicki (Thomson Reuters)

           

13:00 Podsumowanie  konferencjiWARSZTATY W RAMACH XXI KONFERENCJI KNFM

 

WARSZTATY Z FIRMĄ PwC

czwartek 23.04.2015, 09:00 - 12:45, sala C101

 

Blok 1: 09:00 - 12:00 Case study: Praktyczna lekcja Audytu

  • Uczestniczy będą pracować w grupach i wcielą się w rolę zespołu audytowego badającego sprawozdanie finansowe Spółki Kosiarze Swornegacie S.A.
  • Zadaniem uczestników będzie, na podstawie otrzymanych dokumentów, zbadanie sprawozdania pod kątem ewentualnych poprawek, które następnie należy zebrać na liście korekt przedstawionej klientowi.

Blok 2: 12:00 - 12:45 Testy do PwC w trybie "zerówkowym"

 

ZAPISY: http://warsztatyzpwc.evenea.pl/

 

WARSZTATY Z FIRMĄ OSTC

czwartek 23.04.2015, 14.00 - 15.30, s. 518

„Strategie krótkoterminowe finansowania na kontraktach futures”

Firma OSTC zajmuje się handlem instrumentami finansowymi na międzynarodowych giełdach z wykorzystaniem własnych środków finansowych (tzw. proprietary trading). Specjalnie dla studentów Wydziału Ekonomicznego OSTC przygotowało warsztaty, na których uczestnicy dowiedzą się jak zarobić na kontraktach futures w krótkim terminie.

 

WARSZTATY Z ANALITYKIEM THOMSON REUTERS

wtorek 28.04.2015, 13.30 - 15.00, s. C-102

 

Operacje wyjścia z inwestycji typu PE/VC i uwarunkowania IPO na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
Przykłady z rynku polskiego: Wirtualna Polska, Energa, spółki z portfolio funduszy, np. Enterprise Investors i MCI Management
Przykłady z rynków zagranicznych: Apple, Facebook, what’s up i/lub inne