Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 05 grudnia 2014 roku

 

28 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ABSOLWENTOM STUDIÓW MAGISTERSKICH WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 specjalności:
 
  • Biznes Elektroniczny
  • Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw
  • Ekonomika Transportu i Logistyka
  • Europejski Wymiar Przedsiębiorczości
  • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
  • Innowacyjność w Gospodarce
  • Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska
  • Międzynarodowy Transport i Handel Morski
  • Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorczości
  • Turystyka Międzynarodowa
Po wysłuchaniu Hymnu Polski powitano zaproszonych na uroczystość gości Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Józefa Arno Włodarskiego, Władze Dziekańskie, Opiekunów Specjalności, Profesorów a przede wszystkim PRZYBYŁYCH NA UROCZYSTOŚĆ ABSOLWENTÓW.
Następnie głos zabrał Pan Prorektor prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski.
 

   

Rektor w imieniu swoim i władz uczelni pogratulował wszystkim absolwentom pomyślnego ukończenia studiów życząc samych sukcesów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Następnie głos zabrał Gospodarz uroczystości prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski. Pan Dziekan składając gratulacje podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych absolwentów. Zaprosił nowo upieczonych magistrów na studia doktoranckie i zachęcał do dalszego zdobywania wykształcenia i stopni naukowych.
 

  

Później Pan Rektor w towarzystwie Pana Dziekana wręczyli nagrody najlepszym absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach. 

EKONOMIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
 

Druga lokata 
 

Pani mgr Anna Kustusz z wynikiem studiów  4.84
promotor:  dr Beata Majecka    
 

Pani mgr Danuta Lemańska z wynikiem studiów  4.84
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski    
 

Trzecia lokata
 

Pani mgr Natalia Gajek z wynikiem studiów 4.81    
promotor:  dr Beata Majecka    
 

Pani mgr Magdalena Kozłowska z wynikiem studiów 4.81    
promotor:  prof. dr hab. Jan Burnewicz    
 

 

EKONOMIA NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
 

Pierwsza lokata 
 

Pani mgr Beata Strzyżewska z wynikiem studiów 4.79
promotor: dr Beata Majecka    
 

Druga lokata 
 

Pani mgr Joanna Kamińska z wynikiem studiów 4,77
promotor: dr Joanna Fryca-Knop    
 

Trzecia lokata 
 

Pani mgr Agnieszka Jakubowska z wynikiem studiów 4,73
promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król    

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 

Trzecia lokata 
 

Pani mgr Aleksandra Brodowska z wynikiem studiów 4,78
promotor: prof. dr hab. Andrzej Stępniak    
 

Pani mgr Emilia Sowińska z wynikiem studiów 4,78
promotor: dr inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek 
 

Najlepsi na specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski
 

Pani mgr Agnieszka Jakusz z wynikiem studiów 4,62
promotor: dr Janusz Dąbrowski
 

Pan mgr Krzysztof Sobański z wynikiem studiów 4,62
promotor: dr Janusz Dąbrowski
 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Trzecia lokata 
 

Pani mgr Karolina Erdanowska z wynikiem studiów 4,75
promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Polak

 

 

 

Najważniejszym i najbardziej emocjonującym punktem spotkania było oczywiście wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Dyplomy wręczał Pan Rektor w towarzystwie  Pana Dziekana i Promotora. 

Po wręczeniu wszystkich dyplomów Pan Dziekan dziękując wszystkim Gościom za przybycie poprosił o powstanie do  HYMNU UNII EUROPEJSKIEJ.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.  

  
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 

 

 paczka wszystkich zdjęć - wielkość 500 MB. Plik dostępny będzie do 31 grudnia 2014 r.

 

  (kliknij na zdjęcie aby je pobrać)