Gala Absolwentów 2023

Opublikowano 27 października 2023 roku

Szanowni Państwo

Ukończenie studiów jest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich absolwentów. Uroczystość wręczenia dyplomów ma szczególny charakter. Będziecie mogli spotkać ponownie swoich Profesorów, Koleżanki i Kolegów, ubrać się w togi i biret akademicki.

Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa miła pamiątka związana z jednym z najwspanialszych okresów w Waszym życiu, czasu zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak również zawierania trwałych przyjaźni i znajomości.

Życzymy, aby było to dla Państwa fundamentem i źródłem wsparcia przez całe życie. Chcielibyśmy, abyście wracali na Wydział Ekonomiczny zarówno we wspomnieniach, co będą ułatwiały piękne zdjęcie z uroczystości wręczenia dyplomów, ale również w przyszłości jako praktycy, współpracujący i dzielący się swoim doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
 

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. o godzinie 18.00 w Auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego (Aula „O”) na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie.


Program Gali Absolwentów Wydziału Ekonomicznego 2023

16.00-17.45 Przybycie Absolwentów, zakup biretu i wypożyczenie togi akademickiej
18.00 Uroczyste otwarcie Gali Absolwentów i powitanie Gości

Wystąpienia władz uczelni i wydziału
Wręczenie lokat i nagród dla Absolwentów najlepszych na specjalności
Wystąpienie Przedstawiciela Pracodawców
Wręczenie nagród za wyróżniającą działalność na rzecz środowiska akademickiego
Wystąpienie Przedstawicieli Absolwentów
Wręczenie dyplomów Absolwentom
Wspólna fotografia Absolwentów

Aula im. T. Ocioszyńskiego podzielona będzie na specjalnie oznaczone sektory. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem, dzięki czemu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej.


Załatwienie formalności w dziekanacie

Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów mogą wziąć Absolwenci, którzy:

  • zdali egzamin magisterski,
  • zarejestrowali się do 06.11.2023 r.,
  • dopełnią w Dziekanacie wszystkich formalności związanych z przygotowaniem i wydaniem dyplomu,
  • pozostawią dyplom w Dziekanacie (oryginał zostanie wręczony na Gali).

W sprawie formalności związanych z przekazaniem dyplomu prosimy o kontakt z macierzystym Dziekanatem.


Zakup biretów i wynajęcie tóg

Wszyscy, którzy zarejestrowali się do 06.11.2023 r. i zadeklarowali chęć uczestnictwa w Gali Absolwentów będą mieli możliwość zakupu biretu oraz wypożyczenia togi zgodnie z informacjami przesłanymi osobom zarejestrowanym na Galę Absolwentów.


Informacje organizacyjne w sprawie Gali Absolwentów: GalaAbsolwentowWEUG@ug.edu.pl