Podziękowanie

Opublikowano 09 października 2012 roku

Składam  gorące podziękowania  całej   społeczności Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego –   byłym i obecnym   pracownikom oraz studentom , którzy swoją obecnością na, tej najsmutniejszej przecież, uroczystości pożegnania mojego Męża Zygmunta Jakuba Krasuckiego podtrzymali   mnie na duchu, dzieląc ze mną ból.  Potwierdziła się mądrość zawarta  w  części polskiego porzekadła,  mówiąca, iż podzielony ból  jest połową bólu.
Proszę, zachowajcie Go w Pamięci jako człowieka pełnego  ciepła, energii i stawiającego  zawsze,  w Jego nieprzerwanej czterdziestokilkuletniej pracy zawodowej, sprawy pomyślności i prestiżu Wydziału na pierwszym miejscu.

Serdecznie dziękuję  Panu Dziekanowi   Krzysztofowi  Dobrowolskiemu oraz Panu Dyrektorowi  Instytutu Handlu Zagranicznego Bohdanowi Jelińskiemu  za  pełne ciepła słowa i bardzo osobiste, piękne wspomnienia o moim Mężu.

Dziękuję też członkom Rady Wydziału, także  mojego Wydziału,  za obecność.

Alicja Krasucka

Gdańsk, dnia 6 października 2012 roku