Zespół Zadaniowy przy KPZK PAN

Opublikowano 12 lipca 2019 roku

Dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2019-2022,

 

Zespół powołany został w celu podejmowania debat naukowych oraz tworzenia podstaw pragmatycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju oraz systemu zintegrowanego planowania rozwoju.