Sylabusy na stronie internetowej WE

Opublikowano 11 lutego 2014 roku

Sylabusy na stronie Wydziału są dostępne nie tylko w profilach pracowników, ale też w odrębnej wyszukiwarce umożliwiającej sortowanie wielokryteriowe według:

  • kierunków studiów,
  • stopnia i formy studiów,
  • specjalności,
  • przypisania przedmiotu w planie studiów,
  • semestru studiów,
  • języka wykładowego.

 
Wyszukiwarka dostępna w dziale Studia w zakładce Sylabusy: http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=Sylabusy&action=ViewSylabus
 
Zapraszamy do korzystania!