Konkurs PTE

Opublikowano 06 listopada 2013 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku przystępuje do organizacji kolejnej, już XVII Edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz X Edycji Konkursu Prac Licencjackich.

Ideą konkursów jest promowanie absolwentów wyższych uczelni z terenu województwa pomorskiego oraz stworzenie im możliwości współpracy z przedsiębiorstwami regionu pomorskiego.

Oba konkursy poświęcone są współczesnym problemom ekonomicznym
i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Spośród wszystkich nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego      w Gdańsku prac, zarówno licencjackich jak i magisterskich, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących utarte schematy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach i nadsyłania prac magisterskich i licencjackich w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku,
ul. Długi Targ 46/47,
80-830 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Licencjackich.