Wyzwania i dylematy integracji europejskiej

Opublikowano 25 października 2013 roku

Dzień Pierwszy: Konferencja naukowa
13 listopada


10:30 rejestracja, kawa


11:00 Wystąpienia powitalne
Prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG
Prof. dr hab. Andrzej Stępniak, Kierownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej, UG
Jacqueline Lastenouse, była dyrektor w Komisji Europejskiej (do potwierdzenia)

11:30 Wystąpienia honorowe
Jacques Delors, przewodniczący Komisji Europejskiej 1985-1994 (do potwierdzenia)
Prof. Willem Molle, Erasmus University, Rotterdam
Prof. dr hab. Danuta Huebner, Eurodeputowana, była Komisarz UE
Dr Jarosław Pietras, Dyrektor w Radzie UE

12:30 Sesja plenarna: Aspekty prawne i instytucjonalne
Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. UG, dr hab Tomasz Koncewicz Uniwersytet  Gdański
Prof. UAM, dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyskusja

13:30 Lunch


14:00 Sesja plenarna: Aspekty ekonomiczne UE
Prof. dr hab. Witold Orłowski, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych
Prof. dr hab. Dariusz Rosati, Szkoła Główna Handlowa
Prof. UG, dr hab. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański
Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A.
Krzysztof Gromadowski, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i PR, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Dyskusja

15:00 Panel dyskusyjny
Moderator: Dr Stanisław Umiński , Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka - Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. Anna Zielińska – Głębocka, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr  Leonas Zitkus, Politechnika Kownieńska

Podsumowanie  
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG
Prof. dr hab. Andrzej Stępniak, Uniwersytet Gdański
Dzień Drugi:
14 listopada 2013


Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego i Rady Wydziału Ekonomicznego z okazji
nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Wilhelmusowi Molle


Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, Aula im. Tadeusza Ocioszyńskiego


11:00 Wystąpienia powitalne
Prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG

11:15 Laudacja
Prof. dr hab. Andrzej Stępniak, Kierownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej, UG

11:30 nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi  Wilhelmusowi Molle

11:45 Wykład
Prof. Wilhelmus Molle, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego

12:15 Koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego
         pod dyrekcją Prof. Marcina Tomczaka