Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

Opublikowano 04 października 2013 roku

 

W dniu 3 października 2013 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.


Na uroczystość, oprócz Studentów i Pracowników Wydziału Ekonomicznego, przybyło wielu gości, w tym prezesów i przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw regionu pomorskiego współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym. Uczestniczyli również emerytowani Profesorowie UG, którzy przez wiele lat pracowali na Wydziale. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz innych jednostek Uczelni. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego prof. zw. dr hab. Mirosław Szreder.

 

      


W swym wystąpieniu Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski przypomniał genezę utworzenia Wydziału Ekonomicznego sięgającą czasów II wojny światowej, a również mówił o bieżących osiągnięciach Wydziału. Pan Rektor wskazał na dorobek naukowy kadry akademickiej Wydziału, a również mówił o bolączkach i sukcesach całej Uczelni.

 

Następnie J.M Rektor wraz z Dziekanem WE wręczyli dyplomy  doktora habilitowanego pracownikom Wydziału Ekonomicznego:


•    Radosławowi Koszewskiemu
•    Aleksandrze Koźlak.

 

     

 

 

W kolejnej części Inauguracji odbyła się uroczysta promocja doktorska poprowadzona przez Prorektora. Ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora nauk ekonomicznych odebrali:

 

 • Dr Justyna Staszak-Winkler(promotor prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski)
 • Dr Michał Jonczynski (promotor prof. UG, dr hab. Dorota Simpson)
 • Dr Marek Bucholc(promotor prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski)
 • Dr Wojciech Wawrzyński (promotor prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel)
 • Dr Łukasz Leja (promotor prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk)
 • Dr Sławomir Skiba (promotor prof. zw. dr hab. Zdzisław Kordel)
 • Dr Adam Szczęch (promotor prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk)
 • Dr Jarosław Nazarczuk (promotor prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel)
 • Dr Dariusz Graj (promotor prof. UG, dr hab. Henryk Ćwiliński)
 • Dr Tomasz Szymczak (promotor prof. UG, dr hab. Dariusz Filar)
 • Dr Wacław Bielawski (promotor prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król)
 • Dr Anna Jędrzejewska (promotor prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król)
 • Dr Justyna Bukowska (promotor prof. WSB, dr hab. Marian Turek)
 • Dr Jakub Pietrzak (promotor prof. UG, dr hab. Dariusz Filar)
 • Dr Grzegorz Waszkiewicz (promotor prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński)
 • Dr Joanna Godlewska (promotor prof. zw. dr hab. Andrzej Stępniak)
 • Dr Aleksandra Mendryk (promotor prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski)
 • Dr Joanna Schomburg (promotor prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki)
 • Dr Elżbieta Kucińska (promotor prof. zw. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc)

 

   Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej odznaczonym pracownikom Wydziału:

 • Prof. UG, dr hab.  Joannie Pietrzak 
 • Prof. UG, dr hab.  Annie Nikodemskiej-Wołowik
 • Dr. Karolowi Kreftowi
   

 

W kolejnej części uroczystości wręczono Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymała prof. UG, dr hab. Aleksandra Koźlak za monografię ”Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce” 
 • Nagrodę indywidualną II  stopnia otrzymał prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski za książkę „Gospodarka Niemiec”
 • Nagrodę zespołową II stopnia otrzymali prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska, prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski, prof. UG, dr hab. Hanna Klimek, prof. UG, dr hab. Stanisław Miecznikowski, dr Katarzyna Hebel, dr Tomasz Nowosielski, dr Dariusz Tłoczyński oraz dr Marcin Wołek za książkę „Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój”
 • Nagrodę zespołową II stopnia otrzymali prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. zw. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc, prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz, prof. UG, dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, dr Joanna Bednarz, dr Tomasz Michałowski, dr Renata Orłowska oraz mgr Tomasz Bieliński za książkę „Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej”
 

      

      


Nagrody dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi III stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymały:

 • mgr Małgorzata Balicka, 
 • Janina Kiprowska, 
 • Barbara Majer,
 • mgr Jadwiga Stawicka.
      

 

Kolejną częścią uroczystości było uroczyste wręczenie indeksów Doktorantom pierwszego roku studiów trzeciego stopnia.

 

   

 

Immatrykulacja studentów I pierwszego roku rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez Studentów, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli kepi oraz upominki z logo Wydziału Ekonomicznego Studentom I stopnia studiów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Na kierunku ekonomia:

1.Katkowski Łukasz
2.Trawiński Paweł
3.Kołtun Agnieszka
4.Lewandowska Bartłomiej
5.Laskowski Maciej
6.Dzierżawski Paweł
7.Suski Aleksander
8.Dereń Dorota
9.Nowicka Kinga
10.Świecik Maria

Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze: 

1.Nabiałek Klaudia
2.Romanowska Aleksandra
3.Kłosińska Anna
4.Miczewska Natalia
5.Strugała Aleksandra
6.Karwowska Kinga
7.Dziedziul Julia
8.Kamińska Róża
9.Nowak Monika
10.Obszańska Alicja

 

 

     

 

 

Wykład inauguracyjny nt: " Transport lotniczy – 110 lat retrospekcji "  wygłosił prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński.

 


 

 Ostatnią częścią uroczystości był koncert Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wykonano „Gaudeamus Igitur”.

 

   

 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wręczono kepi wszystkim obecnym studentom pierwszego roku studiów. Wykonane zostały też pamiątkowe zdjęcia w poszczególnych grupach studenckich.

 (Kliknij na zdjęcie aby je pobrać) 

Ekonomia gr. A MSG gr. A IB

Ekonomia gr. B

MSG gr. B  Ekonomia gr. C

 MSG gr. C

 Ekonomia gr. D

 MSG gr. D  Ekonomia gr. E  MSG gr. E  Ekonomia gr. F
 MSG gr. F

 Ekonomia gr. G

 MSG gr. G  Ekonomia gr. H
 MSG gr. H

 Ekonomia gr. I

 MSG gr. I