Kongres ,,KEEKS 2023"

Opublikowano 14 marca 2023 roku

 


Szanowni Państwo,
Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego KEEKS 2023 mamy przyjemność zaprosić członków Kół Naukowych i Rady Samorządu Studentów oraz wszystkich chętnych studentów do udziału w Kongresie Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023”, który odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w formie stacjonarnej na Wydziale Ekonomicznym UG.

Celem Kongresu jest rozwój naukowy studentów działających w kołach naukowych UG oraz wymiana poglądów w zakresie badań podstawowych zgodnych z obszarami zainteresowań jednostek i kół naukowych, w tym powiązanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna edycja KEEKS będzie miała charakter interdyscyplinarny i obejmie swoim zakresem zarówno koła naukowe działające na wydziałach objętych opieką naukową Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a więc na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Zarządzania, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Prawa i Administracji, a także koła naukowe tradycyjnie włączające się w Kongres, działające na Wydziale Chemii, jak i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii.

Kongres odbędzie się pod patronatem Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, funkcjonującej na Uniwersytecie Gdańskim jako jednostki międzywydziałowej. W spotkaniu ze studentami weźmie udział prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, który objął Honorową Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w roku akademickim 2022/2023.

Temat przewodni konferencji to „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo”.

Na spotkaniu zostały zaproponowane 2 ścieżki działania, w tym:

 • zgłoszenie prezentacji kół naukowych (na temat wybrany przez koło naukowe)
 • oraz wspólne badanie dotyczące wyzwań okresu transformacji (po 1989 r. aż do 2023 r.).


Proponowane perspektywy badania wpisujące się w temat przewodni konferencji to m.in.:

 • dynamika przedsiębiorczości prywatnej jako element jakości przemian,
 • struktura społeczna i zawodowa w Polsce,
 • środowisko naturalne i jego zmiany,
 • przestępczość na tle zmian w prawie karnym,
 • struktura demograficzna w różnych płaszczyznach badawczych,
 • motywy podejmowania pracy w zależności od pokolenia,
 • rola kobiet w różnych płaszczyznach badawczych,
 • migracje w różnych płaszczyznach badawczych,
 • nierówności i wykluczenia społeczne,
 • różnice między sektorem prywatnym i państwowym,
 • postrzeganie inflacji,
 • inne tematy wpisujące się w zakres wyzwań okresu transformacji i współczesnego świata.


Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia na spotkanie poprzez formularz zgłoszeniowy:


FORMULARZ zgłoszenia na konferencję KEEKS 24.04.2023 r.

Kalendarium tegorocznej edycji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS 2023):
do 16.03.2023 r.


do 31.03.2023 r.

 • zgłoszenie tematu wystąpienia naukowego lub posteru w KEEKS 2023 - należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający następujące informacje: imię i nazwisko zgłaszającego, reprezentowany wydział, nazwę koła naukowego oraz tytuł wystąpienia (prezentacja lub poster), abstrakt przewidywanego wystąpienia naukowego lub posteru wraz z imionami i nazwiskami autorów (abstrakt powinien obejmować: cel prezentacji, problem, przewidywane rezultaty, maks. 500 znaków ze spacjami);
 • osoby mające zamiar przesłać referat do publikacji prosimy
  o zgłoszenie abstraktu z zaznaczeniem chęci nadesłania referatu;
 • przekazanie informacji o wskazanych przedstawicielach koła naukowego, którzy mogą pełnić rolę moderatorów jednej z sesji oraz o zaangażowaniu organizacyjnym koła.


do 17.04.2023 r.

 • przesłanie prezentacji konferencyjnej obejmującej zagadnienie naukowe w ramach sesji tematycznych; prosimy o dopasowanie treści do czasu trwania prezentacji; przewidywany łączny czas wystąpienia: 10-12 minut, czas na pytania: 3-5 minut.


do 28.05.2023 r.

 • przesłanie referatu, który po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostanie opublikowany:
  • w formie rozdziału w recenzowanej monografii pokonferencyjnej powiązanej
   z tematyką kongresu;
   lub
  • w elektronicznym czasopiśmie naukowym „Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej”;
   lub
  • w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”.

   FORMULARZ zgłoszenia na konferencję KEEKS 24.04.2023 r.

 Serdecznie zapraszamy i już czekamy na Państwa wystąpienia!

Komitet Organizacyjny KEEKS 2023

Wydział Ekonomiczny UG

                ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

Kontakt w sprawie KEEKS 2022:
magdalena.markiewicz@ug.edu.pl    ewa.ignaciuk@ug.edu.pl