Szkolenie z obsługi programu Płatnik z ZUS

Opublikowano 27 stycznia 2023 roku

Szkolenie z obsługi programu Płatnik


23 stycznia 2023 r. członkowie Koła Naukowego Przedsiębiorczości START-UP oraz Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych uczestniczyli w szkoleniu z obsługi programu Płatnik, przeprowadzonym przez p. Dorotę Suchorę Kierownik Biura Terenowego ZUS w Sopocie. Program Płatnik służy przedsiębiorcom do tworzenia, weryfikacji i wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znajomość obsługi tego programu jest potrzebna nie tylko osobom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą, lecz także wszystkim tym, którzy w przyszłości będą zajmować się sprawami kadrowo-finansowymi przedsiębiorstw. Tym bardziej cieszymy się, że, dzięki praktycznej i niezwykle komunikatywnej formie, w jakiej realizowane było szkolenie z udziałem przedstawicielki ZUS w Sopocie, nasi studenci mogli nabyć niezbędne umiejętności potrzebne do sporządzania elektronicznej dokumentacji ubezpieczeniowej.Dr Ewa Ignaciuk, opiekun Koła Naukowego Przedsiębiorczości START-UP
Dr Magdalena Markiewicz, opiekun Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych