Ewaluacja on-line zajęć w semestrze letnim

Opublikowano 04 czerwca 2012 roku

Ewaluacją objęte są zajęcia na I roku wszystkich form studiów oraz wybrane zajęcia na pozostałych latach studiów.

 

Dostęp do ankiety studenckiej przez Portal Studenta UG.

 

Warunkiem powodzenia ankiety i wiarygodności wyników jest odpowiednia frekwencja. Wszystkich studentów zapraszam do udziału w tym anonimowym badaniu!

Prodziekan ds. Kształcenia
prof. UG, dr hab. Monika Bąk