Zajęcia na WE w semestrze zimowym 2021/22

Opublikowano 13 września 2021 roku

Zajęcia na Wydziale Ekonomicznym w semestrze zimowym 2021/22 rozpoczynają się 2 października 2021 r. (studia niestacjonarne) i 4 października 2021 r. (studia stacjonarne). Tydzień 4-10 października 2021 r. jest to I tydzień w kalendarzu akademickim.

W środę 6 października 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22 (stacjonarnie z ograniczoną liczbą uczestników i udostępnionym nagraniem). Zajęcia zaplanowane w tym dniu w godz. 13.30 - 15.00 nie odbędą się (godziny dziekańskie).

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej w salach dydaktycznych na Wydziale, z wyjątkiem zajęć dla licznych grup studenckich, tzn. w formie zdalnej prowadzone będą wykłady dla całego kierunku studiów (ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze). Zajęcia w formie zdalnej planowane są w dniu, w którym dana grupa studentów nie ma zajęć stacjonarnych. Plany zostały przygotowane w sposób umożliwiający sprawną reorganizację zajęć w przypadku potrzeby reagowania na zmianę sytuacji epidemicznej (z formy hybrydowej na formę w pełni zdalną lub w pełni stacjonarną).

Zajęcia w formie stacjonarnej odbywać się będą w reżimie sanitarnym z przestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole), a również w salach dydaktycznych.Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego