Rekrutacja na studia na Wydziale Ekonomicznym

Opublikowano 04 czerwca 2012 roku

Na temat zasad rekrutacji, terminów i oferty programowej studiów na Wydziale Ekonomicznym czytaj więcej:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/?lang=pl