Komunikat wyborczy z dnia 29 maja 2020 roku

Opublikowano 29 maja 2020 roku

Komunikat wyborczy z dnia 29 maja 2020 rokuWyniki wyborów członków Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2020-2024 - wybór spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi.Dnia 29.05.2020 odbyło się zebranie wyborcze pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi.


W wyniku głosowania do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. mgr Mariola Forma
  2. mgr inż. Justyna Nawrocka
  3. mgr Beata Szalkowska

 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG