Zajęcia dydaktyczne wstrzymane do odwołania

Opublikowano 10 marca 2020 roku

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na mocy Zarządzenia nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim zostają wstrzymane do odwołania


https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95364/zarzadzenie_nr_20r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_10_marca_2020_roku_w_sprawie_przeciwdzialania_rozprzestrzenianiu_koronawirusa_covid-19