Harmonogram zapisów na PDW i seminaria

Opublikowano 20 stycznia 2020 roku
HARMONOGRAM ZAPISÓW NA
PRZEDMIOTY DO WYBORU,
NA PROFILE ETiL
I NA SEMINARIA LICENCJACKIE
HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

rok akademicki 2019/2020, semestr letni STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 SS1 EK

kierunek: EKONOMIA

30 stycznia 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
8 lutego 2020 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch przedmiotów, po jednym z każdego nw. bloku przedmiotów:

Blok przedmiotów 1:

 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Gospodarka obiegu zamkniętego - teoria i praktyka


Blok przedmiotów 2:

 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Innowacje w transporcie kolejowym
STUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1 MSG

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

30 stycznia 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
8 lutego 2020 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch przedmiotów, po jednym z każdego nw. bloku przedmiotów:

Blok przedmiotów 1:

 • Demografia
 • Centra finansowe offshore


Blok przedmiotów 2:

 • Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
 • Współczesna gospodarka rosyjska
 

STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

3 SS1 EK

3 SS1 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

5 lutego 2020 roku, godz. 15.00

zapisy do: 
12 lutego 2020 roku, godz. 10.00

 STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS2 EK

2 SS2 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

5 lutego 2020 roku, godz. 15.00

zapisy do: 
12 lutego 2020 roku, godz. 10.00

W dniu 12 lutego 2020 roku o godz. 13:00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów w języku angielskim zostanie podjęta po zapisaniu się studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Erasmus na semestr letni
(21 lutego 2020, godz. 14:00)


Uwaga Studenci I roku – SS1

Kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze
W programie studiów w semestrze letnim obowiązuje przedmiot ogólnoakademicki do wyboru. Studenci Wydziału Ekonomicznego wybierają przedmiot z listy do wyboru zaoferowanej przez inne wydziały.
Lista przedmiotów, terminy i miejsce zajęć oraz harmonogram zapisów będą dostępne w Portalu Studenta UG.
Zapisy na przedmiot ogólnoakademicki odbywają się poprzez Portal Studenta UG.

 STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 NS1 EK + MSG

3 NS1 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


2 NS2-4 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


2 NS2-3 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

12 lutego 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do:
22 lutego 2020 roku, godz. 12.00

W dniu 24 lutego 2020 roku o godz. 15.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.


HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PROFILE ETiL 
rok akademicki 2019/2020
semestr letni

STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:
1 ETiL SS2 EK

kierunek: EKONOMIA

23 stycznia 2020 roku, godz. 15.00zapisy do:
8 lutego 2020 roku, godz. 12.00

 
HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SEMINARIA LICENCJACKIE

rok akademicki 2019/2020, semestr letni

 UWAGI OGÓLNE (dot. wyboru seminarium licencjackiego)

 • zapisy odbywają się według średniej ocen z pierwszych dwóch semestrów studiówSTUDIA STACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1 EK

specjalności:2 SS1 MSG 

specjalności:

 

30 stycznia 2020 roku, godz. 15.00zapisy do:
08 lutego 2020 roku, godz. 12.00

 

STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia  i  międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:
2 NS1 EK

specjalności:
 • Analityk gospodarczy
 • Audytor przedsiębiorstw

2 NS1 MSG

specjalność:
 • Biznes międzynarodowy

30 stycznia 2020 roku, godz. 15.00
zapisy do:
08 lutego 2020 roku, godz. 12.00