Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Opublikowano 07 października 2019 roku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny organizuje kolejną edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

Celem Konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego działania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jakie spełniają systemy gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja w Polsce i na świecie.

Dla autorów prac wyróżniających się wysokim warsztatem naukowo-badawczym przewidziane są nagrody pieniężne (od 2500 do 15000 PLN) oraz możliwość publikacji w wydawanym przez BFG czasopiśmie naukowym "Bezpieczny Bank".

Mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w tegorocznej edycji Konkursu zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, którzy obronili prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie na Uniwersytecie Gdańskim w 2019 r.

Więcej informacji dotyczących zasad Konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.bfg.pl oraz pod numerem telefonu (22) 583 08 78.