Pożegnanie Pana Profesora Jacka Namieśnika

Opublikowano 15 kwietnia 2019 roku

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora Jacka Namieśnika, Rektora Politechniki Gdańskiej.

Profesor Jacek Namieśnik był wybitnym chemikiem i oddanym swojej uczelni Rektorem. Bliska Jego sercu była współpraca trójmiejskich uczelni i aktywnie działał na rzecz całego środowiska akademickiego w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego. To wielki zaszczyt dla nas powiedzieć, że był także Przyjacielem Uniwersytetu Gdańskiego. Społeczność akademicka Trójmiasta straciła wybitnego naukowca i niezwykłego człowieka.

Szczególne wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny, przyjaciół i współpracowników Pana Profesora.

Cześć Jego pamięci składają Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Rada Wydziału i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego