Prof. zw. dr hab. Zygmunt Krasucki

Opublikowano 25 września 2012 roku

 

Z głębokim żalem informujemy o śmierci
śp. Prof. zw. dr hab. Zygmunta Krasuckiego

Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1981-1982 i 1987-1990
Dziekana  Wydziału Ekonomicznego w latach 1978-1981 i 1984-1987
Wielokrotnego Kierownika Zakładu Transportu Międzynarodowego
 i Spedycji Instytutu Handlu Zagranicznego.

Promotora wielu magistrów i doktorów, który wniósł znaczący wkład w rozwój
 Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
wspierając go przez wszystkie lata swojej aktywności zawodowej.

Żegnamy znanego Profesora, wspaniałego Człowieka i serdecznego Przyjaciela,
który pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


Msza żałobna będzie miała miejsce dnia 28.09.2012 o godz. 9.00 w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego
w Gdańsku- Wrzeszczu (Strzyża), ul. Gomółki 11/13

Uroczystość pożegnania odbędzie się w piątek 28 września 2012r.
o godzinie 11,30 w nowej Kaplicy na  Cmentarzu Srebrzysko.