Gala Absolwentów

Opublikowano 22 października 2018 roku

Gala Absolwentów 2017

23 listopada 2018 r. odbędzie się Gala Absolwentów, podczas której wręczone zostaną dyplomy Absolwentom Wydziału Ekonomicznego UG.


Szanowni Państwo


Ukończenie studiów jest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich absolwentów. Uroczystość wręczenia dyplomów ma szczególny charakter. Będziecie mogli spotkać ponownie swoich Profesorów, Koleżanki i Kolegów, ubrać się w togi i biret akademicki.

Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa miła pamiątka związana z jednym z najwspanialszych okresów w Waszym życiu, czasem zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak również zawierania trwałych przyjaźni i znajomości.

Życzymy, aby było to dla Państwa fundamentem i źródłem wsparcia przez całe życie. Chcielibyśmy, abyście wracali na Wydział Ekonomiczny zarówno we wspomnieniach, co będą ułatwiały piękne zdjęcie z uroczystości wręczenia dyplomów, ale również w przyszłości jako praktycy, współpracujący i dzielący się swoim doświadczeniem z młodszym pokoleniem.


dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Program oraz informacje organizacyjne
http://ekonom.ug.edu.pl/web/absolwenci/index.html?lang=pl&ao=informacje_organizacyjne