Projekt Interreg na WE

Opublikowano 08 października 2018 roku

19 i 20 września 2018 r. na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wybrano 31 najbardziej obiecujących transnarodowych projektów. Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się projekt „COMBINE - Skuteczne modele biznesowe i systemy adaptacji dla wzmocnienia przepływów ładunków w transporcie kombinowanym w RMB uwzględniające innowacyjne technologie i specyfikę regionalną”, w którym Uniwersytet Gdański jest parterem. Projekt COMBINE koncentruje się na usługach transportu kombinowanego oraz ulepszeniu środków służących usuwaniu barier i wyzwań związanych z ich szerszym wykorzystaniem w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt wybiera nowe podejście, aby przyczynić się do opracowania i wdrożenia inteligentnych rozwiązań transportowych dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Kierownikiem projektu po stronie UG będzie dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. nadzw. z Wydziału Ekonomicznego. Kwota dofinansowania dla UG to blisko 1,3 mln PLN.