Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym

Opublikowano 08 sierpnia 2018 roku
Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym

 • studia stacjonarne I oraz II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wg stanu na 11 września limit przyjęć na studiach I stopnia wynosi 20, a na studiach II stopnia – 10; limity mogą zostać zwiększone jedynie w przypadku kolejnych rezygnacji ze studiów osób przyjętych na studia w rekrutacji podstawowej i uzupełniającej)
 • studia stacjonarne I oraz II stopnia na specjalności International Business;
 • studia niestacjonarne I oraz II stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

  Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach stacjonarnych II stopnia (kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze): Ekonomia Unii Europejskiej, Finanse międzynarodowe i bankowość, Międzynarodowe strategie marketingowe.


Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach niestacjonarnych II stopnia:

 • Kierunek Ekonomia, specjalności: Ekonomika transportu i logistyka, Finanse w przedsiębiorstwach
 • Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Handel zagraniczny, Międzynarodowa ekonomia menedżerskaTerminy rekrutacji dodatkowej:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 10 sierpnia (studia stacjonarne I oraz II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze od 12 września) do 17 września 2018 r.;
 • ogłoszenie list kandydatów – 19 września 2018 r.;
 • składanie dokumentów – od 20 do 26 września 2018 r.;
 • ogłoszenie listy osób przyjętych – 27 września 2018 r.


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego będzie pełnić dyżury:

 • w dniach 10-19 września br. od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-13.00;
 • w dniach 20-26 września br. od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00.


Miejsce dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Ekonomiczny
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15