Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Opublikowano 14 września 2012 roku

Na podstawie paragrafu  89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych  Instytutu Handlu Zagranicznego

Wymagania:

 • stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk ekonomicznych ze specjalizacją w obszarze  międzynarodowych stosunków gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie JCR;
 • biegła znajomość języka angielskiego, poświadczona odpowiednimi certyfikatami i umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • bardzo dobra znajomość innych języków obcych (w tym francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego);
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych;
 • predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej i umiejętność pracy w zespole;
 • skonkretyzowane plany rozwoju naukowego;
 • doświadczenie we współpracy naukowej z zagranicznymi jednostkami badawczymi.

 

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu doktora habilitowanego;
 • list motywacyjny;
 • CV;
 • lista publikacji;
 • wykaz dotychczas prowadzonych zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni.


Zgłoszenie pisemne należy składać do 15.10.2012 r. w Instytucie Handlu Zagranicznego UG (pokój 302), ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot. (Tel. 58 523 13 84).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 17.10.2012 roku, o godz. 11.00 w Sekretariacie IHZ (pok. 302).   

       

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski