Umowa partnerska z TEP

Opublikowano 05 marca 2018 roku


Umowa partnerska z Towarzystwem Ekonomistów Polskich.

19 grudnia 2017 sformalizowaliśmy wieloletnią współpracę merytoryczną z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Od
połowy lat 90. ubiegłego wieku byliśmy gospodarzem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych i paneli dyskusyjnych. Jednym z członków założycieli TEP jest Prof. Henryk Ćwikliński. Koordynatorem współpracy jest nasz pracownik i członek Rady TEP dr Grzegorz Szczodrowski. Tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowanych zostało dwóch wybitnych ekonomistów, członków założycieli TEP: ś.p. Prof. Jan Winiecki w 2001 roku oraz Prof. Leszek Balcerowicz w roku 2006.