Harmonogram zapisów na PDW i seminaria

Opublikowano 18 września 2017 roku

 

Czwartek 21.09.2017, godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), ekonomia i msg na studiach stacjonarnych

  • 3 rok stacjonarnych studiów I stopnia (3 SS1),
  • 1,2 rok stacjonarnych studiów II stopnia (1,2 SS2)

 

Zapisy na PDW - studia stacjonarne trwają do środy 27.09.2017 do godz. 10.00. 

 

 

O godz. 13.00 będzie ogłoszona lista uruchomionych przedmiotów do wyboru. Po tym terminie osoby zapisane na przedmioty, które nie zostały uruchomione proszone są o wypisanie się z list i zapisanie na dostępne przedmioty w terminie do dnia 2.10.2017 do godz. 11.00.

 

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów do wyboru w języku angielskim zostanie podjęta 6.10.2017 po dokonaniu wyboru przez Studentów Erasmusa. 

  


 

Czwartek 28.09.2017, godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), ekonomia i msg na studiach niestacjonarnych

  • 3 rok niestacjonarnych studiów I stopnia (3 NS1)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 4-semestralnych (2 NS2-4)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 3-semestralnych (2 NS2-3)

Zapisy na PDW - studia niestacjonarne trwają do dnia 6.10.2017 do godz. 10.00. 

 


 

Czwartek 28.09.2016, godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru dla studentów semestru 1 studiów II stopnia niestacjonarnych ( 1 NS2-4), ekonomia i msg (oprócz IB)

Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych. Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty kształcenia z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

  • Zapisy na PDW - studia niestacjonarne trwają do dnia 31.10.2017 do godz. 10.00. 
 

 

Poniedziałek 25.09.2017, godz. 12.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne
 
  • 2 EK, MSG SS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna
  • 2 EK, MSG NS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna
 
Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne - studia stacjonarne trwają do dnia 2.10.2017 do godz. 10.00.
Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne – studia niestacjonarne trwają do dnia 12.10.2017 do godz. 10.00.
 
 

 

Piątek 29.09.2017, godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:
  • studia stacjonarne II stopnia (1 SS2): wszystkie specjalności
  • studia niestacjonarne II stopnia (1 NS2-4): wszystkie specjalności 
Zapisy na seminaria - studia stacjonarne trwają do dnia 2.10.2017 do godz. 10.00.
Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 26.10.2017 do godz. 10.00.
 
 
Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl  Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".