Wybór specjalności na studiach II stopnia

Opublikowano 31 lipca 2017 roku

Szanowni Studenci,

zakończone zostały zapisy na specjalności na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Studenci studiów stacjonarnych II stopnia

Na kierunku Ekonomia zostały uruchomione wszystkie specjalności (EC, DEiFP, IwG, PGiSP, ETiL).

Na kierunku MSG zostały uruchomione wszystkie specjalności (EUE, FMiB, HZ, MEM, MSM, MTiHM).

 

Studenci, którzy nie dokonali wyboru specjalności drogą elektroniczną, mają możliwość zapisu na specjalność, na której pozostały wolne miejsca. W tym celu należy złożyć odpowiednie podanie w dziekanacie kierowane do Prodziekana ds. Kształcenia.


Osoby, które nie skorzystają z możliwości wyboru, przypisane zostaną do konkretnej grupy decyzją dziekańską.


 

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia


Na kierunku Ekonomia zostały uruchomione następujące specjalności:  FwP, ETiL, AR.

Na kierunku MSG została uruchomiona następująca specjalność: HZ.

 

Studenci, którzy nie dokonali wyboru specjalności drogą elektroniczną, mają możliwość zapisu na jedną z uruchomionych specjalności. W tym celu  należy złożyć odpowiednie podanie w dziekanacie kierowane do Prodziekana ds. Kształcenia. 

 

 

Osoby, które nie skorzystają z możliwości wyboru, przypisane zostaną do konkretnej grupy decyzją dziekańską.

 

Studia stacjonarne II stopień 

Wybór specjalności odbywać się będzie poprzez stronę internetową Wydziału Ekonomicznego UG w dniach 1-7 sierpnia 2017 r. 
Wyniki:

Adres strony: 
Ekonomia:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_ek_2018/start.html

MSG:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_msg_2018/start.html


Studia niestacjonarne II stopień (wyniki)


Wybór specjalności odbywać się będzie poprzez stronę internetową Wydziału Ekonomicznego  UG w dniach 1-7 sierpnia 2017 r. 

 

Wyniki:

Adres strony: 
Ekonomia:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns2_ek_2018/start.html

MSG:
http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns2_msg_2018/start.html

 

Specjalności są uruchamiane pod warunkiem zapisania się odpowiedniej liczby osób wymaganych do utworzenia grupy ćwiczeniowej.