Konkurs na pracę dyplomową

Opublikowano 07 lipca 2023 roku

Centrum Prawa Bankowego i Informacji - organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Grupy BIK - zaprasza autorów lub promotorów do zgłaszania prac licencjackich i magisterskich do konkursu z wysokimi nagrodami pieniężnymi.


NAGRODY

Kapituła Konkursu wybierze laureatów najlepszych prac i przyzna następujące nagrody w dwóch kategoriach:

Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

 1. 5000 zł brutto – I Nagroda
 2. 3000 zł brutto – II Nagroda
 3. 1500 zł brutto – III Nagroda


Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

 1. 10 000 zł brutto – I Nagroda
 2. 5 000 zł brutto – II Nagroda
 3. 2 500 zł brutto – III NagrodaTEMATYKA

Do konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym i pożyczkowym, w szczególności:

 • zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie ryzykiem kredytowym dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców;
 • rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych;
 • przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
 • funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego;
 • edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania wiarygodności finansowej i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw;
 • danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw wykorzystywanymi do szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane dotyczące kredytów i pożyczek).UDZIAŁ W KONKURSIE

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w konkursie zapraszamy do odwiedzenia strony konkursu: www.nzb.pl/konkurs-na-prace-dyplomowa/

Do konkursu mogą być zgłaszane prace złożone i obronione w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 lipca 2024 roku na uczelniach, które mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace wraz z odpowiednimi załącznikami mogą zgłaszać autorzy prac, a także - za ich zgodą - promotorzy prac w terminie do 31 lipca 2024 roku w wersji elektronicznej w postaci dokumentu PDF na adres mailowy konkurs@nzb.pl.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2025 roku.

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa (w tym zgłaszania prac) w konkursie określa Regulamin Konkursu.