Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni

Opublikowano 04 lipca 2023 roku

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • praca inżynierska lub magisterska,
  • praca doktorska.


Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz mieć związek z przyjętymi przez samorząd planami i programami.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się pod adresem: https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/nauka-2,7718/twoja-praca-dyplomowa-dotyczy-gdyni-wez-udzial-w-konkursie,574711