Harmonogram zapisów na moduły

Opublikowano 07 czerwca 2023 roku
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2023/24kierunek: ekonomia


2 NS1*

(kierunek: EKONOMIA)

zapisy od:
14.06.2023, godz. 12.00


zapisy do:
23.06.2023, godz. 12.00

*przedmioty realizowane będą na 5 semestrze w roku 2023/24

Wybór modułów: Finanse i audyt  przedsiębiorstw (FAP), Ekonomia biznesu (EBI), Logistyka (LOG)
 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2023/24kierunek: ekonomia


1 NS2*

(kierunek: EKONOMIA)

zapisy od:
14.06.2023, godz. 12.00


zapisy do:
23.06.2023, godz. 12.00

*przedmioty realizowane będą na 3 semestrze w roku 2023/24

Wybór modułów: Doskonalenie procesów gospodarczych (DPG), Sprawozdawczość i audyt (SiA)

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2023/24kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze


2 NS1*

(kierunek: MSG)          

zapisy od:
14.06.2023, godz. 12.00


zapisy do:
23.06.2023, godz. 12.00

*przedmioty realizowane będą na 5 semestrze w roku 2023/24

Wybór modułów: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym (PRM),Obsługa transakcji w handlu zagranicznym (OTHZ)

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2023/24kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze


1 NS2*

(kierunek: MSG)          

zapisy od:
14.06.2023, godz. 12.00


zapisy do:
23.06.2023, godz. 12.00

*przedmioty realizowane będą na 3 semestrze w roku 2023/24

Wybór modułów: Strategie w biznesie międzynarodowym (SBM), Transport morski w biznesie międzynarodowym (TMBM)