Zapraszamy na studia stacjonarne II stopnia

Opublikowano 20 września 2023 roku

Zapraszamy na studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG

Sprawdź naszą ofertę studiów stacjonarnych!

Na studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym możesz dzięki systemowi bolońskiemu aplikować niezależnie od tego, jaki ukończyłaś/eś wcześniej kierunek na studiach licencjackich.

Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomicznego uwzględnia światowe wzorce kształcenia i najnowsze rozwiązania biznesowe. Studenci WE korzystają z zajęć w języku polskim i angielskim i nowoczesnych laboratoriów komputerowych. 

Zajęcia na kierunku „Ekonomia” na studiach II stopnia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, co umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej.

Specjalności na kierunku „Ekonomia”:
II stopień studiów stacjonarnych

Business Intelligence w otwartej gospodarce
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Logistyka
Morskie sektory offshore
Strategie rozwoju biznesu


Interdyscyplinarny program studiów na kierunku „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” (MSG) łączy przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Jest to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym.

Specjalności na kierunku „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”:
II stopień studiów stacjonarnych

Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowy transport i handel morski


 Podejmując studia na Wydziale Ekonomicznym na studiach II stopnia masz możliwość:

  • nauki języka obcego w biznesie w ramach programu studiów; odpowiada to na potrzeby rynku pracy i stwarza świetne portfolio kompetencji;
  • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach bardzo szerokiej oferty przedmiotów do wyboru (1 przedmiot 30h realizowany jest obowiązkowo w języku angielskim), np. Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, E-logistics markets - i wiele innych;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Jordania;
  • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
  • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

 


ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!

Kliknij, aby przejść na stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów


TERMINY REKRUTACJI
(rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, składanie dokumentów, listy kandydatów i przyjętych)
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=terminy_rekrutacji
 
DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 
ZASADY REKRUTACJI
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebieZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!

Kliknij, aby przejść na stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów