Rekrutacja zimowa na studia II stopnia na WE

Opublikowano 07 stycznia 2020 roku

 

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym

  • Studia stacjonarne II stopnia (4-semestralne) na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business.
  • Studia niestacjonarne II stopnia (3-semestralne) na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze.


Specjalności dostępne w ramach rekrutacji dodatkowej na studiach niestacjonarnych II stopnia:

  • kierunek Ekonomia: Ekonomika transportu i logistyka, Finanse w przedsiębiorstwach;
  • kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Handel zagraniczny.


Terminy rekrutacji:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 9 stycznia do 17 lutego 2020 r.
  • ogłoszenie list kandydatów – 19 lutego 2020 r.
  • składanie dokumentów – od 20 lutego do 26 lutego 2020 r.
  • ogłoszenie list przyjętych – 27 lutego 2020 r.


Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełnić będzie dyżury od 10 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-13.00, pok. 415 na Wydziale Ekonomicznym (ul. Armii Krajowej 119/121), tel. 58 523-11-12 oraz 58 523-11-15.

Poza powyższymi terminami w sprawach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się z Biurem Rekrutacji w rektoracie:
tel. 58 523 25 26,
tel. 58 523 25 32,
tel. 58 523 23 28,
lub drogą mailową: we@ug.edu.pl


Wybór specjalności (studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Ekonomia)

Wybór specjalności odbywać się będzie w trakcie donoszenia dokumentów (w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów).

Opisy specjalności

Studia stacjonarne II stopnia, specjalność International Business

Studia niestacjonarne II stopnia


Początek zajęć: na studiach niestacjonarnych zjazd 29 lutego-1 marca 2020 r.