Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego (ISSN 1731-6707)

 

Numer aktualny 8/2017

 

Pełne wersje artykułów nr 8/2017 (PDF)

 

 

 

 

"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym od 2003 roku.

Od roku 2013 artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego znajdują się w części "B" wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 9 grudnia 2016 r. otrzymują 3 punkty.

 

Numer  9/2019 ukaże się wiosną 2019 r. 

Artykuły do numeru 9/2019 należy przesłać do 15 grudnia 2018 r.

 

Redakcja Zeszytów Studenckich "Nasze Studia" informuje, że od 2011 r. do 2017 r.  wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa. Od numeru 9/2019 zmianie ulega formuła wydawania Zeszytów Studenckich. Wersją pierwotną czasopisma będzie wersja on-line..Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.

 

 

30 września 2017 r. ukazał się ósmy numer Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”.

 

Wszystkie artykuły w części "Transport i logistyka" powstały w ramach Naukowego Koła Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego jako efekt III Sopockich Warsztatów Logistycznych.

 

Czasopismo dostępne jest między innymi w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.