Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego (ISSN 1731-6707)

 

Numer aktualny 7/2015

 

Pełne wersje artykułów nr 7/2015 (PDF)

 

 

30 września 2015 r. ukazał się siódmy numer Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”. Czasopismo dostępne jest między innymi w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

 

"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym od 2003 roku.

Od roku 2013 artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego znajdują się w części "B" wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymują 3 punkty MNiSW (zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 23 grudnia 2015 r.).

 

Publikacja ukazuje się cyklicznie co dwa lata. Numer  8/2017 ukaże się we wrześniu 2017 r. 

 

Redakcja Zeszytów Studenckich "Nasze Studia" informuje, że od 2011 r. wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.