Rekrutacja

 

 

 

Executive MBA UG - XXIII edycja

(PAŹDZIERNIK 2018- PAŹDZIERNIK 2020)

 

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW - IRK. 


Zarejestruj Się

 

 

Etapy rekrutacji: 

 

1. Rejestracja w IRK:  do  dnia 21 września 2018r.

2. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych:  do dnia 21 września 2018 r.:

- podania, wydrukowanego z IRK i podpisanego,

- kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku kierowniczym,

- kopii certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,

- 2 fotografii

3. Rozmowy kwalifikacyjne:  według kolejności zgłoszeń

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 24 września 2018 r. 

                                                  

                                                                                           dalsze informacje