Rekrutacja

 

 

Executive MBA UG - XXII edycja

(PAŹDZIERNIK 2017- PAŹDZIERNIK 2019)

 

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW - IRK. 


Zarejestruj Się

 

 

Etapy rekrutacji: 

 

1. Rejestracja w IRK:  do  dnia 29 września 2017 r.

2. Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych:  do dnia 29 września  2017 r.:

- podania, wydrukowanego z IRK i podpisanego,

- kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku kierowniczym,

- kopii certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,

- 2 fotografii

3. Rozmowy kwalifikacyjne:  według kolejności zgłoszeń

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 01.10.2017 r.