Aktualności

 

 • W Argumenta Oeconomica (lista A) ukazał się artykuł autorstwa Tomasza Brodzickiego, Doroty Ciołek (WZ UG) & Katarzyny Śledziewskiej (WNE UW, DeLAB) pod tytułem "What really determines Polish exports? Semi-mixed effects gravity model for Poland"  Argumenta Oeconomica 39(2):5-20, DOI 10.15611/aoe.2017.2.0

 • W latach 2018-2019 zespół pod kierunkiem dr hab. Tomasza Brodzickiego będzie realizował projekt badawczy NCN OPUS pt. „Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw"

  Skład zespołu:

   

  Dr hab. Tomasz Brodzicki – kierownik projektu, KEIE Wydział Ekonomiczny UG
  Prof. Usha – Nair Reichert - School of Economics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
  Dr Anna Golejewska -  KEIE Wydział Ekonomiczny UG
  Dr Dorota Ciołek – Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania UG
  Dr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi – OBIE Wydział Ekonomiczny UG
  Mgr Jakub Kwiatkowski - KEIE Wydział Ekonomiczny UG

   

 • W Regional Studies (lista A, IF 1.987) ukazała się artukuł T. Brodzickiego oraz S. Umińskiego pt. "A gravity panel data analysis of foreign trade by regions: the role of metropolises and history" 

 • Nakładem Wydawnictwa Beck ukazała się nowa książka prof. Anny Zielińskiej- Głębockiej pt. Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji  Zapraszamy do lektury!

 • Nowym pracownikiem Katedry z dniem 1 października 2016 roku został mgr Jakub Kwiatkowski

 • W Gospodarce Narodowej ukazał się tekst dr Brodzickiego i dr Ciołek o determinantach internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek (2016), Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych, Gospodarka Narodowa, nr 2 (282)/2016, s. 59-76.

 • Od roku akademickiego 2012-2013 uruchomiona została na studiach II stopnia  specjalność „Innowacyjność w gospodarce.” (w skrócie IwG)
 • Obecnie studia na specjalności IwG realizowane są na studiach stacjonarnych I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Opiekunem specjalności jest prof. dr hab. Anna Zielińska– Głębocka. W ramach specjalności część zajęć dydaktycznych realizowanych jest w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (oficjalny partner specjalności). 

 • W ramach przedmiotu Innovation and Innovation Management studenci realizowali projekty wdrożeniowe oceniane przez menedżerów dwóch pomorskich firm - Bioway, Atena oraz amerykańskiej spółki Carolina Biological Supply
 • Katedra zakończyła w 2012 roku realizację dwóch dużych projektów badawczych MNiSW/NCN, "Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unia Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji)”  oraz “Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, których efektem są m.in. trzy monografie książkowe opublikowane nakładem Wydawnictwa UG.
 • W serii  Analizy i Opracowania KEIE opublikowano nowe Working Papery KEIE. Analizy i opracowania KEIE dostępne na globalnym serwerze ekonomicznym EconPapers- RePEc (link)
 • Profesor Anna Zielińska-Głębocka, kierownik Katedry została w dniu 9 lutego 2010 roku wybrana oraz zaprzysiężona przez Sejm RP na członka Rady Polityki Pieniężnej. Prof. Zielińska-Głębocka będzie pełniła tą funkcję przez okres 6 lat.
 • Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej podpisała umowy na wymianę studentów i wykładowców w okresie 2010 - 2013 w ramach programu Erasmus z:
 • Hochschule Bremen, Niemcy ( 2 osoby po 5 m-cy, Economics w ramach współpracy Master in European Studies/Eurpean Economics and Finance - UG)
 • University of Coimbra, Portugalia (2 osoby po 6 m-cy; Economics, Management)
 • University of Bradford, Wielka Brytania (3 osoby po 5-mcy, Economics)
 • Podręcznik autorstwa Tomasza Rynarzewskiego oraz Anny Zielińskiej-Głebockiej pt. "Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego" otrzymał wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki w roku 2008.

Wydawnictwo UG wydało książkę pod red. Tomasza Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej "Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów". Książka dostępna jest w księgarni internetowej WUG pod adresem

http://kiw.ug.edu.pl/pl/ekonomia/437-klastry-i-polityka-klastrowa-w-polsce-konkurencyjnosc-przedsiebiorstw-sektorow-i-regionow.html

 

 

Wydawnictwo UG wydało książkę pod red.  Anny Zielińskiej-Głębockiej oraz Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel pt. "Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Polski, Węgier, Czech i Słowacji". 

Książka dostępna jest w księgarni internetowej WUG pod adresem

http://kiw.ug.edu.pl/pl/424-konkurencyjnosc-miedzynarodowa-i-regionalna-pastw-grupy-wyszehradzkiej-polski-wegier-czech-i-slowacji.html

 

 

 

Oficyna a Wolters Kluwer business wydała nową pozycję książkową prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej pt. "Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne". Książka jest kompendium wiedzy o najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce światowej w ostatnich dekadach. Książka dostępna jest na stronie księgarni internetowej www.profinfo.pl (link : http://www.profinfo.pl/finanse-i-ekonomia/ekonomia/p,wspolczesna-gospodarka-swiatowa,51767.html). 
Anna Zielińskia-Głębocka (red.) "Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej)", WUG Gdańsk 2008. Publikacja już dostępna w sieci dystrybucji WUG.
Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głebocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa, 2006.