Multiplier Event projektu Erasmus+ InCompEdu

Opublikowano 18 marca 2023 roku

Multiplyer Event projektu „Innovative Competence in On-line Higher Education”


1 marca 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Multiplier Event poświęcony prezentacji wyników projektu Erasmus + „Innovative Competence in online Higher Education” – InCompEdu”.

Realizacja projektu InCompEdu zaplanowana była od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2023 roku w ramach programu Erasmus+ KA226 „Partnerships for Digital Education Readiness”.

Projekt realizowany był przez międzynarodowe  konsorcjum składające się z Uniwersytetu Gdańskiego (lidera projektu), University of Turku, University of Rijeka, University of Alba Iulia, University of Primorska oraz University of Rome Tor Vergata.Celem projektu było zwiększenie innowacyjności w nauczaniu online w szkolnictwie wyższym, poprzez opracowanie i wdrożenie metodyk oraz narzędzi i scenariuszy dydaktycznych umożliwiających rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich.

W ramach projektu InCompEdu przeprowadzono badania i analizy na temat wyzwań i problemów związanych z nauczaniem online, a także opracowano i przetestowano nowe narzędzia i metody nauczania. Projekt skupił się na zagadnieniach związanych z aktywizacją i motywacją studentów, a także na rozwoju umiejętności cyfrowych nauczycieli akademickich. Osiągnięcia projektu mają zastosowanie zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i w hybrydowych i tradycyjnych formach nauczania.


 

Podsumowanie dwuletnich prac w projekcie dokonane zostało podczas Multiplier Event’u “Ways forward in online teaching” - rezultaty projektu InCompEdu: Innovative Competences in Online Higher Education”. Celem wydarzenia było przedstawienie rezultatów projektu ukierunkowanych na diagnozę wyzwań związanych z nauczaniem online oraz przedstawienie najlepszych praktyk i narzędzi IT, które mogą być wykorzystane w tym obszarze.

Multiplier Event zgromadził szerokie grono przedstawicieli uczelni wyższych, w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecni byli na nim również liczni przedstawiciele szkół średnich, a także podstawowych, z Trójmiasta i województwa pomorskiego.


Spotkanie otworzyła Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG, a następnie lider projektu dr Olga Dębicka z Wydziału Ekonomicznego UG przedstawiła koncepcję projektu „InCompEdu” - od nauczania w czasie pandemii do wykorzystania wypracowanych możliwości po pandemii.

 

W trakcie pierwszej sesji zatytułowanej "Ways forward in teaching – metody motywowania i aktywizowania studentów", dr Olga Dębicka przedstawiła najlepsze praktyki i doświadczenia w nauczaniu zdalnym oraz możliwości ich wykorzystania po pandemii. Natomiast dr Leszek Reszka opowiedział o narzędziach IT wspierających nauczycieli akademickich w przygotowaniu interaktywnych zajęć i aktywizacji studentów.

 

Drugą sesję "Ways forward in teaching – metoda Design Thinking w dydaktyce i projektowaniu scenariuszy zajęć" poprowadziła  dr Magdalena Markiewicz pokazując zarówno wykorzystanie metody Design Thinking w procesie dydaktycznym oraz konstruowaniu ciekawych scenariuszy zajęć, jak również empiryczne przykłady warsztatów Design Thinking na bazie doświadczeń międzynarodowych oraz ich rezultaty w różnych obszarach dydaktyki.

 

 

 

 

 

 


Rezultaty projektu InCompEdu dostępne są na stronie projektu: Deliverable – InComp Edu Erasmus+ Project (ug.edu.pl)