SEA-EU „Research Potential Database”

Opublikowano 17 grudnia 2022 roku

Projekt badawczy SEA-EU „Research Potential Database”

W maju 2022 r. władze Uniwersytetu Gdańskiego, ogłosiły konkurs mający zachęcić pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych do podjęcia współpracy w ramach uczelni partnerskich SEA-EU.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Research Potential Database” dofinansowanie otrzymał m.in. projekt: „Air Transport in the Tourism Area. Good Practices Croatia and Poland”. Członkami zespołu są: dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG i dr Blanka Simundic (University of Split).

 

Projekt zakłada zrealizowanie badań opartych na koncepcji benchmarkingu konkurencyjnego w zakresie poszukiwania najlepszych praktyk w transporcie lotniczym w segmencie usług turystycznych na przykładzie Chorwacji i Polski.

Obok wskazanych powyżej głównych wykonawców, w projekcie będą uczestniczyć także inni pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG oraz Wydziału Ekonomii, Biznesu i Turystyki Uniwersytetu w Splicie.

 

Początkowym etapem współpracy w ramach realizacji projektu badawczego były wizyty studyjno-badawcze najpierw dr hab. Dariusza Tłoczyńskiego, prof. UG w Splicie, a następnie dr Blanki Simundic na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Podczas kilkudniowej wizyty 27-30 listopada 2022 r., reprezentantka University of Split odbyła szereg spotkań, m.in. spotkała się z władzami dziekańskimi Wydziału Ekonomicznego, pracownikami naukowo-dydaktycznymi, poznała strukturę organizacyjną Wydziału oraz zapoznała się z wybranymi problemami naukowymi realizowanymi na Wydziale Ekonomicznym. Najważniejszym elementem wizyty były rozmowy na temat dalszej kontynuacji projektu badawczego w obszarze turystyki i ekonomiki transportu lotniczego.