InfoGlob 2022

 

 

 

 

Katedra Transportu i Handlu Morskiego

Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego 

wraz ze współorganizatorami

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w 12. edycji Konferencji Naukowej

INFOGLOB 2022

Gdynia-Karlskrona-Malmo-Kopenhaga-Karlskrona-Gdynia,
7-9 czerwca 2022 roku (m/f Stena Spirit)

 

Organizatorem Konferencji jest Katedra Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy
z Wydziałem Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,Wydziałem Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematycznym konferencji, a także wskazanie możliwości do dalszych badań.

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję. Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom.

 

Miejscem konferencji będzie tradycyjnie już pokład promu m/f Stena Spirit na relacji Gdynia – Karlskrona – Gdynia (w trakcie konferencji planowana jest wizyta w Kopenhadze).

 

Patronat honorowy:

 

J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

J.M. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

 

Prezydent Miasta Gdańska

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdyni

Wojciech Szczurek

 

Prezydent Miasta Sopotu

Jacek Karnowski

 

 

 

 

Organizatorzy: