Publikacje

 

 

 


M. Szmelter

SWAPY KREDYTOWE - 

CHARAKTERYSTYKA, ZASTOSOWANIE ORAZ RYNEK

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021


pobierz opis publikacji

 

 

 


M. Markiewicz

FUZJE I PRZEJĘCIA MIĘDZYNARODOWE

W SEKTORZE BANKOWYM

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021


pobierz opis publikacji

 

 

 


S. Antkiewicz

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

I PIENIĘŻNEGO

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021


pobierz opis publikacji

 

 

 


S. Antkiewicz

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

INNOWACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020


pobierz opis publikacji

 

 

 


D. Marciniak-Neider 

WARUNKI DOSTAW TOWARÓW W HANDLU ZAGRANICZNYM

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2020


pobierz opis publikacji

 

 

 


red. D. Marciniak-Neider i J. Neider

PODRĘCZNIK SPEDYTORA - TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA

Wydanie VII zmienione

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2020


pobierz opis publikacji

 

 

 


 I. Sobol

ROZWÓJ BANKOWOŚCI ISLAMSKIEJ -

UWARUNKOWANIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019


pobierz opis publikacji

 

 

 


 Ł. Dopierała

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE

PROWADZONE PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018


pobierz opis publikacji

 

 

 

 


 D. Marciniak-Neider

WARUNKI DOSTAW TOWARÓW

W HANDLU ZAGRANICZNYM 

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2017


pobierz opis publikacji

 

 

 

 


red. naukowa D. Marciniak-Neider i A. Stańczyk 

ROZLICZENIA W PRAKTYCE

HANDLU ZAGRANICZNEGO 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017


pobierz opis publikacji

 

 

 

 


red. naukowa M. Markiewicz i U. Mrzygłód 

FINANSE MIĘDZYNARODOWE 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015


pobierz opis publikacji

 

 

 

 


Magdalena Mosionek-Schweda, Barbara Spychała-Krzesaj 

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY PROWADZENIA MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

Wydawnictwo Difin 2015


pobierz opis publikacji

 

 

 


red. D. Marciniak-Neider i J. Neider

PODRĘCZNIK SPEDYTORA - TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014


pobierz opis publikacji
 

 

Magdalena Mosionek-Schweda, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski

POMIAR I OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Wydawnictwo CeDeWu 2014


(pobierz opis publikacji)

 

 

Sławomir Antkiewicz

Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011


(pobierz opis publikacji)

 

 

red. Danuta Marciniak-Neider

ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011


 (pobierz opis publikacji)

 

 

Danuta Marciniak-Neider

Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011


  (pobierz opis publikacji)

Urszula Mrzygłód


Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej

Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, nr 257


publikacja do pobrania ze strony Narodowego Banku Polskiego

 

(pobierz publikację)

 

 

Antkiewicz Sławomir, Pronobis Michał (red.)

GOSPODARKA W WARUNKACH KRYZYSU

Wydawnictwo CeDeWu


 (pobierz opis publikacji)

 

 

 

Sławomir Antkiewicz

POLSKI RYNEK OBLIGACJI I INNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009


 (pobierz opis publikacji)

 

 

 

Danuta Marciniak-Neider

PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM

Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008


Książka, wydana w 2008 roku (czwarta edycja), jest publikacją poświęconą zasadom i sposobom realizacji płatności w handlu zagranicznym. Omówiono w niej m.in. weksle, czeki, inkaso dokumentowe i akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe, koszty operacji bankowych, faktoring międzynarodowy, forfaiting, regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej (w tym obowiązujące od 2007 r. UCP 600), a także zaprezentowano wzory dokumentów związanych z płatnościami handlu zagranicznego.

Książka zainteresuje nie tylko studentów, ale i praktyków zajmujących się eksportem i importem.

 

 

 

Praca zbiorowa pod redakcją Edmunda Pietrzaka i Magdaleny Markiewicz

FINANSE, BANKOWOŚĆ I RYNKU FINANSOWE

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

 

 (pobierz opis publikacji)

 

 

 

Iwona Sobol

FAKTORING MIĘDZYNARODOWY

Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005


 (pobierz opis publikacji)

 

 

 

Danuta Marciniak-Neider

ROZLICZENIA W HANDLU ZAGRANICZNYM

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004


 (pobierz opis publikacji)

 

 

 

 Sławomir Antkiewicz

AKCJE I OBLIGACJE W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW

Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002

 

 (pobierz opis publikacji)