Polecane linki

 

BANKOWOŚĆ

 

Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl
Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, www.bfg.pl
Związek Banków Polskich, www.zbp.pl

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, www.kzbs.org

Bank for International Settlements, www.bis.org
European Central Bank, www.ecb.int
Federal Reserve System, www.federalreserve.gov
World Bank, www.worldbank.org

European Bank for Reconstruction and Development, www.ebrd.com
European Investment Bank, www.eib.org

 

GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., www.gpw.pl
NewConnect, www.newconnect.pl
Catalyst, https://gpwcatalyst.pl/
Australian Securities Exchange, www.asx.com.au
Deutsche Borse Group, https://deutsche-boerse.com
Hong Kong Exchanges, www.hkex.com.hk
London Stock Exchange, www.londonstockexchange.com
NASDAQ OMX, www.nasdaqomx.com
New York Stock Exchange, https://www.nyse.com/index
Shanghai Stock Exchange, www.sse.com.cn
TMX Group, www.tmx.com
Japan Exchange Group, https://www.jpx.co.jp/english/
Vienna Stock Exchange, www.wienerborse.at


INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z RYNKIEM FINANSOWYM

 

Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, www.kdpw.pl
Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl
Izba Domów Maklerskich, www.idm.com.pl
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, www.seg.org.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, www.sii.org.pl
Związek Maklerów i Doradców, www.zmid.org.pl
European Securities and Markets Authority, www.esma.europa.eu

 

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE FINANSOWEFederation of European Securities Exchanges, https://fese.eu/
International Monetary Fund, www.imf.org
Organization for Economic Co-operation and Development OECD, www.oecd.org
World Federation of Exchange, https://www.world-exchanges.org/

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKACH FINANSOWYCH

 

Gazeta Giełdy Parkiet, www.parkiet.com
GPWInfoStrefa, www.gpwinfostrefa.pl
Financial CBonds Information, www.cbonds.pl
Instytut Rynku Kapitałowego, www.irk-wse.pl
StockWatch.pl, www.stockwatch.pl