Nagrody pracowników ZMRF

 

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2023 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne oraz wkład  w rozwój  Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała dr Magdalena Markiewicz. 

 

  

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2023 roku nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego trzeciego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne wynikające z realizacji projektu DigiMates (Erasmus+ KA226 Partnership for Digital Education Readiness) otrzymał mgr Przemysław Wysiński. 

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2023 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi otrzymał dr Łukasz Dopierała. 

 

 


Srebrny Medal za Długoletnią Służbę dla dr hab. Iwony Sobol 


Dnia 30 czerwca 2022 r. dr hab. Iwona Sobol została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, który jest przyznawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 

 

Link do relacji z uroczystości.

 

 

 


 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę dla dr Sławomira Antkiewicza


Dnia 30 czerwca 2022 r. dr Sławomir Antkiewicz został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, który jest przyznawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 

 

Link do relacji z uroczystości.

 

 

 


Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracowników ZMRF

 

W 2021 roku nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z popularyzacją wiedzy ekonomicznej otrzymały dr Magdalena Markiewicz oraz  dr Monika Szmelter. 

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2021 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego trzeciego stopnia za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego otrzymała dr hab. Iwona Sobol. 

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2021 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi otrzymał dr Łukasz Dopierała. 

 


Medal 50-lecia UG dla pracownika ZMRF

 

Zamknięcie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego zostało zwieńczone przyznaniem Medali 50-lecia dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Uczelni. Wśród uhonorowanych osób znalazła się  Pani prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy Pani Profesor za ogromny wkład w rozwój Uczelni.  

 

 

Mrongowiusz 2020 dla pracownika ZMRF

 

Wśród laureatów Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2020 została uhonorowana wyróżnieniem Pani dr Magdalena Markiewicz.

 

 

 
Mrongowiusze przyznawane są za nieprzeciętne osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim UG, cieszącym się szczególną estymą wśród studentów. O nagrody występują wydziałowe samorządy studenckie, a wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i nauczycieli akademickich.
 
Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855), wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza.
 
Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2019 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała dr Magdalena Markiewicz. 

 

 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pracownika ZMRF

 

W 2018 roku dr Łukasz Dopierała, pracownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, otrzymał wyróżnienie w II edycji konkursu Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką w kategorii prace doktorskie za rozprawę pt.  „Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń”. Promotorem pracy jest prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider. 

Więcej informacji na temat wyników konkursu znajduje się na stronie Rzecznika Finansowego.

 
 
 

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2018 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego trzeciego stopnia za wyróżniającą się rozprawę doktorską otrzymała dr Joanna Adamska-Mieruszewska.


 

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2018 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego trzeciego stopnia za wyróżniającą się rozprawę doktorską otrzymał dr Łukasz Dopierała.


 

 

 

 

Wyróżniona rozprawa doktorska  pracownika ZMRF

 

W dniu 08 stycznia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Adamskiej na temat: "Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej".

 

Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, a promotorem pomocniczym dr Magdalena Mosionek-Schweda.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

• prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

• dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Politechnika Poznańska)

 

Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej. 

 

W dniu 18 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Ekonomicznego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych i wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

 

 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

Wyróżniona rozprawa doktorska  pracownika ZMRF

 

W dniu 21 listopada 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Dopierały na temat: „Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń”.

 

Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, a promotorem pomocniczym dr Urszula Mrzygłód.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

dr hab. Teresa Hanna Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Politechnika Poznańska)

 

Komisja jednogłośnie przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i podjęła decyzję o jej wyróżnieniu. 

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse.

 

Dr Łukasz Dopierała, pracownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, jest pierwszym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego doktorem, który uzyskał stopień naukowy w dyscyplinie finanse.

 

W dniu 23 maja 2018 r. dr Łukasz Dopierała otrzymał dyplom z rąk Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego dra hab. Rafała Matery, prof. UŁ.

 

Serdecznie gratulujemy!


 

 

 


Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2017 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych otrzymała prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.


 

 


Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracowników ZMRF

 

W 2016 r. nagrodę zespołową I stopnia za książkę „Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy” pod red. dr Urszuli Mrzygłód i dr Magdaleny Markiewicz otrzymali:

  • dr Sławomir Antkiewicz,
  • dr Magdalena Markiewicz,
  • dr Magdalena Mosionek-Schweda,
  • dr Urszula Mrzygłód,
  • dr Iwona Sobol,
  • dr Monika Szmelter,
  • mgr Joanna Adamska-Mieruszewska,
  • mgr Łukasz Dopierała.


 

 

 


Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2015 roku nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za całokształt prac organizacyjnych na rzecz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

 

 

 


Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


Dr Magdalena Markiewicz oraz dr Sławomir Antkiewicz uchwałą Kapituły Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zostali wyróżnieni Srebrną Odznaką Honorową PTE. Uroczyste wręczenie odznak odbyło się 15 kwietnia 2015 r. podczas XXIV Zjazdu PTE Oddział w Gdańsku.

 

  

 


Medal Komisji Edukacji Narodowej 


Dr Magdalena Markiewicz została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, który jest przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wręczenie Medalu przez Prorektora ds. Nauki prof. zw. dr hab. Grzegorza Węgrzyna odbyło się 2 października 2014 r. na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

  


Brązowy Medal za Długoletnią Służbę dla dr Urszuli Mrzygłód


Dr Urszula Mrzygłód została odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, który jest przyznawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wręczenie odbyło się dnia 20 marca 2014 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

  


Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2014 r. dr Magdalena Markiewicz otrzymała nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego stopnia pierwszego za udział w monografii pt. "Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych" pod red. Wojciecha Bizona i Andrzeja Poszewieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

 

 

 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr Sławomira Antkiewicza


Dr Sławomir Antkiewicz został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, który jest przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wręczenie odbyło się 20 marca 2013 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 


Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider


Prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty i nauki. Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas uroczystego Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dnia 20 marca 2012 r.

 

 


Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracowników ZMRF

 

W 2012 roku nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za podręcznik Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011 otrzymali: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, dr Joanna Bednarz, dr Magdalena Markiewicz, dr Urszula Mrzygłód, mgr Aleksandra Ruchniewicz, dr Iwona Sobol, dr Monika Szmelter.

 

 

 

Wyróżnienie „Nauczyciel Roku”


Dr Sławomir Antkiewicz z Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych Instytutu Handlu Zagranicznego UG został wyróżniony przez Komisję ds. przyznania Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Patronem wyróżnień „Nauczyciel Roku” jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) – wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza. Wyróżnienia są przyznawane za szczególne osiągnięcia dydaktyczne dla najlepszych nauczycieli akademickich UG – dydaktyków cieszących się szacunkiem i uznaniem społeczności akademickiej.


Najlepsi nauczyciele wyróżniani są od 2007 r., kiedy to Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w 60 rocznicę ukończenia studiów przez pierwszych absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego ustanowił nagrodę „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas uroczystego Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dnia 18 marca 2011 r.

 

 


Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika ZMRF

 

W 2011 r. dr Magdalena Markiewicz otrzymała Nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego stopnia trzeciego za rozprawę doktorską "Rola fuzji i przejęć w przemianach sektora bankowego europejskich krajów transformacji gospodarczej" obronioną z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider.

 

 

 

  

 Prestiżowa nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego


18 października 2010 roku dr Urszula Mrzygłód otrzymała I nagrodę w konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauk ekonomicznych, za pracę doktorską pod tytułem: "Kształtowanie zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej" napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider. O nagrodę prezesa NBP rywalizowało 100 prac magisterskich, 28 prac doktorskich i 7 prac habilitacyjnych. Sukces laureatki jest tym większy, że kapituła nie przyznała pierwszej nagrody w kategorii prac magisterskich, w kategorii prac doktorskich nagrodziła tylko jedną pracę, a w kategorii prac habilitacyjnych nie przyznała nagród, tylko wyróżnienia. Jak podkreślił prof. Jerzy Nowakowski, członek kapituły konkursu "selekcja prac była bardzo ostra, nie było żadnej taryfy ulgowej, a tak ostre kryteria oceny prac wynikają z powagi nagrody - jest to nagroda bardzo prestiżowa".

 

 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę dla dr Iwony Sobol 


Dnia 9 lipca 2010 r. dr Iwona Sobol została odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, który jest przyznawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

 


 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę dla dr Sławomira Antkiewicza


Dr Sławomir Antkiewicz został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, który jest przyznawany przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wręczenie odbyło się 20 marca 2010 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 


 

Nagroda za pracę doktorską

 

W 2008 roku dr Mosionek-Schweda, pracownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, otrzymała II nagrodę w VII edycji konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką w kategorii prace doktorskie za rozprawę pt. pt. „Kapitałowe formy oszczędzania w polskim systemie emerytalnym”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Bożena Kołosowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wręczenie nagród odbyło się 20 czerwca 2008 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

 


Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracowników ZMRF

 

W 2010 r. Nagrodę Rektora – indywidualną stopnia drugiego za książki pt. Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych i Gospodarka w warunkach kryzysu otrzymał dr Sławomir Antkiewicz.

 

 

W 2008 roku nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego trzeciego stopnia za uruchomienie Thomson Reuters Data Suite otrzymali: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, mgr Magdalena Markiewicz, mgr Urszula Mrzygłód oraz dr Tomasz Michałowski z Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

 

 

W 2007 roku nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pierwszego stopnia za podręcznik Finanse, bankowość oraz rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo UG, Sopot 2006 otrzymali: prof. zw. dr hab. Edmund Pietrzak, dr Sławomir Antkiewicz, mgr Magdalena Markiewicz, mgr Urszula Opacka, mgr Aleksandra Ruchniewicz, dr Iwona Sobol, mgr Monika Szmelter.W 2005 roku prof. zw. dr hab. D. Marciniak-Neider otrzymała nagrodę indywidualną Rektora UG I stopnia otrzymała  za publikację naukową pt. Rozliczenia w handlu zagranicznym, wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2004 r.

 

W 2003 roku nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego drugiego stopnia za stworzenie pierwszego w polskich uczelniach dealing roomu otrzymali prof. zw. dr hab. Edmund Pietrzak, dr Sławomir Antkiewicz, mgr Urszula Opacka, mgr Monika Szmelter.W 2002 roku dr Sławomir Antkiewicz otrzymał nagrodę indywidualną Rektora UG II stopnia za osiągnięcia naukowe i pracę doktorską pt. Akcje i obligacje jako instrumenty długoterminowego finansowania polskich przedsiębiorstw.

 

 

Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu


W 2008 r. za książkę Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, red. B. Stępień, PWE, Warszawa 2007, nagrodę zespołową Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu otrzymała prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak- Neider.

 

 

 

Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w PoznaniuW 2005 r. za książkę Transakcje handlu zagranicznego, red. B. Stępień, PWE, Warszawa 2004, nagrodę zespołową  II stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu otrzymała prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak- Neider.

 

 

 

Stypendium FRUG dla młodych pracowników


W 2005 r. mgr Urszula Opacka stypendystką FRUG w 2005 roku Mgr Urszula Opacka uzyskała w roku akademickim 2005/2006 stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla młodych pracowników nauki. Serdecznie gratulujemy!

 

 

 Nagroda GTN za pracę doktorską


W 2004 r. nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodego badacza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych otrzymała dr Iwona Sobol za pracę doktorską "Faktoring jako forma finansowania handlu zagranicznego" napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider. Dnia 12 maja 2005 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody oraz dyplomu.

 

 

Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców " Młody Heweliusz"


W 2004 r. Nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców „Młody Heweliusz” w kategorii nauk humanistycznych, za ogólny dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej publikacji książkowej otrzymał dr Sławomir Antkiewicz.