Archiwum wydarzeń 2009-2015

 

Spotkania z praktykami 2015/2016

 

  

W roku akademickim 2015-2016 odbyły się następujące spotkania z przedstawicielami praktyki gospodarczej:

 • Spotkania z Lwem - szkolenia ING Banku Śląskiego, w trakcie których pracownicy banku podzielili się praktyczną wiedzą, wynikającą z prawdziwych sytuacji biznesowych, jakich doświadczyli  w trakcie swojej kariery. 
 • Akademia Talentów Raiffeisen Polbank - cykl zajęć warsztatowych, w czasie których studenci poznali bankowych praktyków, poszerzyli swoją wiedzę na temat ekonomii, bankowości i rynków finansowych oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania z powyższych zagadnień. 
 • Wykłady z PwC 2016 - wykład pracowników firmy na temat : "Rola instytucji finansowych w funkcjonowaniu systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych na przykładzie FATCA i Common Reporting Standard".

 

 


Spotkanie integracyjne specjalności FMiBW dniu 2 marca 2017 r. w klubie Atelier w Sopocie odbyło się spotkanie integracyjne studentów specjalności FMiB oraz pracowników i władz dziekańskich Wydziału Ekonomicznego. 

 Była to już piąta okazja by bawić się we wspólnym gronie. Poprzednie spotkania odbyły się:

 • 3 marca 2016 r. w klubie Atelier w Sopocie
 • 26 lutego 2015 r. w klubie Atelier w Sopocie;
 • 21 lutego 2014 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie;
 • 1 marca 2013 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie.
 
 


      

 Konferencja KNFM 2015


W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyła się XXI Konferencja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych. W trakcie konferencji studenci zaprezentowali wystąpienia w j. polskim oraz angielskim. Odbyły się także dwa panele dyskusyjne, których tematami były:

 • Pozyskiwanie kapitału obcego przez przedsiębiorstwa, 
 • Wealth creation perspectives regarding current situation in the financial sector.

Ponadto z okazji konferencji zostały zorganizowane:

 • Warsztaty z firmą PwC - Case study: Praktyczna lekcja audytu,
 • Warsztaty z firmą  OSTC  - Strategie krótkoterminowe finansowania na kontraktach futures,
 • Warsztaty z analitykiem Thomson Reuters -  Operacje wyjścia z inwestycji typu PE/VC i uwarunkowania IPO na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 

 

 

Laboratorium tradingowe OSTC na Wydziale Ekonomicznym


W dniu 4 listopada 2014 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce uroczysta inauguracja Laboratorium Tradingowego uruchomionego wspólnie przez Wydział Ekonomiczny UG oraz firmę OSTC Poland. 


Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające studentom wypróbowanie sił w środowisku odzwierciedlającym to, w którym na co dzień pracują profesjonalni traderzy na globalnych rynkach finansowych. Laboratorium Tradingowe wykorzystywane jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG, m.in. z analizy technicznej, strategii inwestycyjnych oraz rynków finansowych.  Ponadto zarówno studenci, jak i kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego mogą korzystać z danych dostępnych w Laboratorium do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Opiekunem Laboratorium jest Pani dr Magdalena Mosionek-Schweda. 


W uroczystości otwarcia Laboratorium uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, m.in.: Prorektor ds. studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Jerzy Bieliński oraz prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, który sprawuje opiekę nad Laboratorium. Firmę OSTC Poland reprezentował Pan Prezes Zarządu Ian Firla wraz z menedżerami pracującymi w biurach OSTC w Warszawie i Gdańsku. 

 

OSTC Poland to liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawodowych traderów aktywnych na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych, m.in. NYSE Euronext, CME, Eurex 

i ICE. OSTC od lat realizuje misję wspierania młodych i ambitnych ludzi w realizacji ich marzeń o pracy na międzynarodowych rynkach finansowych. Między innymi w tym celu firma ta podejmuje ścisłą współpracę z czołowymi uczelniami ekonomicznymi na całym świecie. Jedną z form tej współpracy są innowacyjne Laboratoria Tradingowe. Laboratorium Tradingowe OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG jest piątym Laboratorium funkcjonującym w Polsce. 

 

 

                  

                                        Inauguracja laboratorium tradingowego OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG

 

 

Spotkania z praktykami 2014/2015

 

 

W roku akademickim 2014/2015 kontynuowana była współpraca z praktykami z instytucji finansowych i przedsiębiorstw w zakresie włączenia elementów praktyki do procesu dydaktycznego również poza ofertą regularnych wykładów przygotowywanych dla studentów pod kątem zmian na rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Był to m.in. cykl warsztatów nt. pozyskiwania finansowania przedsiębiorstw poprzez fundusze typu venture capital oraz crowdfunding prowadzony przez przedstawicielkę firmy Genesis Capital, warsztat dotyczące bankowości mobilnej z BZ WBK SA, warsztaty dotyczące umiejętności miękkich w zakresie zarządzania czasem, komunikacji w firmie oraz rekrutacji prowadzone we współpracy z Sony Pictures GBS, Thomson Reuters oraz PricewaterhouseCoopers, jak również warsztaty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym z OSTC Poland, a także na mocy umowy o współpracy z ING Bankiem Śląskim w zakresie promowania wiedzy i kształtowania umiejętności oraz kompetencji. Studenci Wydziału Ekonomicznego regularnie otrzymują ponadto propozycje staży i praktyk, a wielu z nich znajduje następnie zatrudnienie w tym banku.

 

W 2014 odbyły się także następujące wydarzenia, w ramach których studenci mieli możliwość spotkania się z praktykami gospodarczymi:

 

 

1. XX Konferencja Naukowa Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych „Kierunki rozwoju finansów i bankowości w Polsce i na świecie”, 9 kwietnia 2014 r.

Sesja polska Prelegenci:

Marek Kotwica (2 SMSU MSG FMiB) Rozwój rynku kapitałowego w Rosji,

Agnieszka Pawlikowska (3 SSL MSG FMiB) Wpływ regulacji bazylejskich na polski rynek usług finansowych.

Dyskusja panelowa „Zmiany i innowacje w sektorze finansowym w Polsce w latach 1994-2014”:

Pan Piotr Ciechowicz (wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza),

Pan Andrzej Ostrowski (dyrektor regionalny ING Banku Śląskiego),

Pan Konrad Ryczko (analityk Domu Maklerskiego BOŚ),

Pan Sławomir Sołtys (senior corporate dealer Global Banking and Markets Department, BZ WBK).

Sesja angielska

AlyonaZhurkova (1 SMSU MSG IB) Eastern Expansion of the European Currency: Introduction of EURO in Poland.

Panel discussion: “Changes in European financial sector – 10 years of retrospection. The point of view of Central and Eastern European countries”

Pan Marcin Okuniewski (dyrektor finansowy Sevenet),

Pan Krzysztof Piernicki (dyrektor finansowy Danex Metal),

Pani Agnieszka Zając (dyrektor regionu OVB),

Pan Artur Gronkiewicz (dyrektor finansowy Sony Pictures Global Business Services),

Pan Wojciech Zengteler (International Relations, Grupa Lotos).

 

2. Wyjazd na szkolenie z kontraktów terminowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,24 kwietnia 2014 r.

 

3. CFA - przepustka do kariery w finansach 21 maja 2014 r.

Profesor Krzysztof Jajuga - wykład na temat CFA,

Pan Aleksander Mokrzycki CFA, Członek Zarządu CFA Society of Poland, Wiceprezes BPH TFI - warsztaty dotyczące egzaminów CFA,

Członek CFA Society Poland - dlaczego warto wziąć udział w konkursie CFA InstituteResearch Challenge ,

Przedstawiciele OSTC Poland - firmowe projekty edukacyjne oraz warsztaty dotyczące rynków kapitałowych,

Przedstawiciel Akademii Liderów Rynku Kapitałowego - co jest ważne przy aplikowaniu,

Pan Robert Raszczyk, Dyrektor ds. Wsparcia Operacyjnego DM BZWBK, który wyjaśnił czym są fundusze ETF i jak w nie inwestować,

Warsztaty: Pan Adam Drozdowski OSTC, Office Manager OSTC Poland - Podstawy inwestowania na spreadach kalendarzowych,

Pan Łukasz Kulik, Manager OSTC Poland - Psychologia i strategie inwestowania na spreadach kalendarzowych.

 

4. Akademia Finansów z OVB marzec- maj 2014

Pani Joanna Głowala (firma inwestycyjna C-Quadrat), Inwestowanie i Zarządzanie (19.03.2014),

Pan Michał Cabaj (SignalIduna) Sytuacja na rynku ubezpieczeń zdrowotnych (2.04.2014),

Pani Małgorzata Jędrych i Pan Marcin Maniecki (Ergo Hestia) Zabezpieczenie inwestycji i posiadanego mienia (15.05.2014),

Jacek Treuman (Legg Mason) Zabezpieczenia emerytalne, nowa ulga podatkowa, IKZE (15.05.2014),

Uczestnicy spotkań otrzymali certyfikaty przygotowane przez OVB, a najlepsi uczestnicy warsztatów otrzymali staże wakacyjne i udział w szkoleniach w Ergo Hestia przygotowujących do egzaminu państwowego.

 

Meritum Bankowości - cykl szkoleń dla studentów Wydziału Ekonomicznego


 

Program „Meritum Bankowości”, zorganizowany przez Meritum Bank we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UG miał miejsce w roku akademickim 2012/2013. W pierwszej odsłonie interesującego nas projektu edukacyjno-stażowego, skierowanego do studentów, organizatorzy przyznali trzy nagrody główne w postaci voucherów uprawniających do odbycia 3-miesięcznego stażu w Meritum Banku. Obok nagród dla zwycięzców, przygotowane zostały także certyfikaty dla wszystkich uczestników, potwierdzające udział w zajęciach.

W wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Meritum Banku udział wzięło blisko 300 słuchaczy. Mieli oni okazję do poszerzenia wiedzy w trzech obszarach tematycznych: 

 • E-marketing – obecność instytucji finansowej w mediach społecznościowych i budowanie wizerunku korporacyjnego w Internecie,
 • Dealer walutowy – charakterystyka pracy,
 • Zarządzanie jakością na przykładzie placówek bankowych. 

Vouchery na staż w Meritum Banku wygrali studenci, którzy wykazali się największą wiedzą w rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez prelegentów pracujących na co dzień w Meritum Banku. Słuchacze otrzymywali je po każdym z trzech wymieniony wyżej bloków tematycznych. 

Zwycięzcami pierwszej edycji programu Meritum Bankowości, zostali studenci specjalności FMiB: Joanna Czaplicka, Przemysław Wysiński oraz Anna Bendykowska. Przekazanie nagród miało miejsce w „Crazy Roomie” – niecodziennym pomieszczeniu gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter”, którego przestrzeń wspiera kreatywne myślenie.

Zgodnie z zapowiedzią, dla pozostałych uczestników, którzy byli niemniej aktywni niż zwycięzcy, przygotowane zostały certyfikaty, potwierdzające fakt zdobywania wiedzy  praktycznej w ramach wspomnianych wyżej bloków programowych. 


Głównym celem programu „Meritum Bankowości” było przybliżenie specyfiki pracy w nowoczesnej instytucji finansowej oraz podzielenie się ze studentami wiedzą i umiejętnościami, które bankowiec wykorzystuje na co dzień w swojej pracy. Warsztaty prowadzone przez pracowników Meritum były doskonałą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat produktów bankowych i procesów sprzedaży w instytucjach finansowych. Do dyspozycji słuchaczy oddana została ponadto aplikacja na smartfony, pozwalająca na bieżące śledzenie harmonogramu zajęć. Program został zorganizowany przez Meritum Bank ICB S.A. we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego i przy wsparciu Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych.

 Spotkania z praktykami 2012/2013


19 kwietnia - spotkanie z Honoratą Hencel  z Thomson Reuters na temat:  Airline Finance - Costs Structure/Hedging in Airline

19 kwietnia – spotkanie z Martą Wysocką z Thomson Reuters na temat: Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego

6 maja - spotkanie z Moniką Stanković i Martą Deyk z Thomson Reuters na temat: World of Economics

10 maja - spotkanie z Rafałem Janickim z Thomson Reuters na temat:  Praktyczne wykorzystywanie kalkulatorów finansowych

21 maja – spotkanie z Anetą Wasko i Agnieszką Płoska  z Thomson Reuters na temat: Fundusze venture capital i private equity – wprowadzenie

24 maja - spotkanie z Krzysztofem Runowskim z Thomson Reuters na temat: Cross-cultural awareness as an important factor of successful cooperation in business

 

 

Spotkania z praktykami 2011/2012

 

W semestrze zimowym 2011/2012 studenci mieli okazję uczestniczyć w następujących warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli biznesu:

 • 16 listopada – spotkanie z Honoratą Hencel – Fundamentals Team Leader CEE Countries z Thomson Reuters, na temat: Airline fares – zasady polityki cenowej firm lotniczych.
 • 23 listopada – spotkanie z Honoratą Hencel – Fundamentals Team Leader CEE Countries z Thomson Reuters, na temat: Hedging fuel in airline industry – zasady polityki zabezpieczającej ceny dostaw paliwa w przemyśle lotniczym.
 • 30 listopada – spotkanie z Krzysztofem Jankowskim – Process Engineer, Deals and Corporate Actions z Thomson, na temat: Mergers and acquisitions.
 

Spotkanie z Sony Pictures GBS

 

21 listopada odbyło się spotkanie studentów z przedstawicielami Sony Pictures GBS – Ewą Szabuniewicz - Training and Development Manager, Moniką Anioł oraz Mikołajem Makowskim. Goście poprowadzili warsztat: „Aktorów jest wielu - Jak wygrać casting?”, którego celem było pokazanie, jak ważnym jest dopasowanie wyborów zawodowych do swojej osobowości i preferencji. Specjaliści z Sony Pictures GBS, opierając się na własnym doświadczeniu, obalili mity związane z rekrutacją, podpowiadali, na co zwracają uwagę rekruterzy, mówili o przygotowywaniu CV i o profilu idealnego pracownika Sony Pictures GBS.

Podczas warsztatu studenci mieli okazję zadawać pytania i wymieniać się swoimi doświadczeniami z rozmów kwalifikacyjnych. Brali również  udział w ćwiczeniach i quizie.

 

 

Spotkania z praktykami 2010/2011

 

Na specjalności FMiB przykładamy dużą wagę do udziału przedstawicieli praktyki w zajęciach ze studentami. W semestrze letnim 2010/2011 studenci mieli okazję uczestniczyć w następujących warsztatach:

 • 23 lutego – spotkanie z Leszkiem Badurowiczem - Markets & Applications Specialist z Thomson Reuters, na temat: Psychology of investment - emocje towarzyszące rynkowi forex, determinanty sukcesu tradera.
 • 12 marca – spotkanie z Magdaleną Szymczak - specjalistą ds. Analizy Ryzyka Grupa Lotos S.A., na temat: Credit scoring w ocenie ryzyka kredytowego klienta indywidualnego.
 • 23 marca – spotkanie z Valentiną Pokrovskaya - Senior Markets & Applications Specialist w Thomson Reuters, na temat: Supporting International Clients. Specyfika obsługi środowisk międzynarodowych, w tym rynku rosyjskiego.
 • 28 marca – spotkanie z Krzysztofem Leszczyńskim - Data Specialist, Reuters Real Estate z Thomson Reuters, na temat: Selected issues of global real estate markets.
 • 30 marca – spotkanie z Govindą Chikkatur - Regional Manager EMEA, Event Content & Service w Thomson Reuters, na temat: Business Communication in India. Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej w Indiach, efektywne poruszanie się w świecie biznesu.
 • 6 kwietnia – spotkanie z Gają Brewiak z Thomson Reuters, na temat: Dzień z życia tradera – to, czego nie znajdziemy w podręcznikach finansowych.
 • 12 kwietnia – spotkanie z Bartoszem Stachem z Thomson Reuters, na temat: Market Players – how investments banks, companies and governments fit in global financial market.
 • 12 kwietnia – spotkanie z Bereniką Bruzdowicz z Thomson Reuters, na temat rynku naftowego.
 • 20 kwietnia – spotkanie z Michałem Kęsickim z Geoban S.A., na temat przestępstw finansowych.
 • 10 maja – spotkanie z Karolem Ostrowskim z Thomson Reuters, na temat agencji ratignowych.
 • 10 maja – spotkanie z Przemysławem Lutkiewiczem, Dyrektorem ds. Controllingu LPP S.A., na temat: Konsekwencje kryzysu na funkcjonowanie firmy LPP S.A.
 • 17 maja – spotkanie z Adamem Wojewódką - Prezesem Zarządu Lufthansa Systems Poland, Ireneuszem Zalewskim - Director Customer Service, Adrianą Turowską – Wylot – Director Finance & Human Resources, oraz Dariuszem Nowakiem - Sales Manager, na temat: Działalność firmy Lufthansa Systems Poland.
 • 17 maja - spotkanie z Martą Wysocką z Thomson Reuters na temat analizy finansowej.
 • 31 maja – spotkanie z Honoratą Hencel z Thomson Reuters na temat: Airline Finance
 

W semestrze zimowym 2010/2011 odbyły się następujące spotkania:

 • 21 października - warsztat na temat: How to write a good CV poprowadziła Monika Najda - HR Advisor z Thomson Reuters.
 • 18 listopada - warsztat na temat: Interview tips poprowadziła Paulina Makowska - HR Manager z Thomson Reuters.
 • 16 grudnia - warsztat na temat: Communication poprowadziła Małgorzata Ordon - Senior HR Advisor z Thomson Reuters.
 • 16 grudnia – spotkanie z Konradem Lipskim, Corporate Banking Manager w HSBC Bank Polska S.A. na temat: Project Finance jako forma finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.
 • 16 i 17 grudnia – spotkanie z Magdaleną Szymczak z GE Money Bank w ramach wykładu Rozliczenia międzynarodowe, na temat: Rachunek nostro, rachunek loro, bank korespondent; systemy rozliczeniowe w Polsce; Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA); Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), kod SWIFT, kod IBAN.
 • 12 stycznia spotkanie z Kamilą Lipską z IHS Global Insight, na temat: analiza danych makroekonomicznych w kontekście przewidywania koniunktury oraz proces rekrutacyjny w firmie
 • 13 stycznia – spotkanie z Pawłem Pietrzakiem z GE Money Bank na temat: Determinanty dochodowości na rynku consumer finance.
 • 13 stycznia – spotkanie z Andrzejem Putą, dyrektorem Departamentu Finansowania Handlu w banku HSBC w Warszawie, w ramach wykładu Rozliczenia międzynarodowe na temat: obsługa bankowa transakcji handlu zagranicznego.
 • 13 stycznia - spotkanie z Jakubem Więcek, doradcą klienta korporacyjnego banku BPH, w ramach wykładu Rynek walutowy.
 • Studenci FMiB odbyli też spotkania w przedsiębiorstwach:
 • 5 stycznia 2011 r. w siedzibie firmy spedycyjnej Polsin Overseas Shipping w Sopocie z prezesem zarządu Andrzejem Smejlisem.
 • 19 stycznia 2011 r. w siedzibie firmy logistycznej Rhenus Logistics w Gdańsku – Nowym Porcie z dyrektor Ewą Miłosz.

 

 

 Spotkanie z Tom'em Browder z Thomson Reuters

 

Dnia 28 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Thomson Reuters, który przyjechał zobaczyć Thomson Reuters Data Suite aż z Filipin. Tom Browder - Global Customer Support spotkał się z Panią Prodziekan Wydziału Ekonomicznego - prof. dr hab. Moniką Bąk, a w trakcie spotkania omówiono zasady obecnej i przyszłej współpracy.

 

 POLISH INVESTFORUM 2010


W dniach 4-6 listopada 2010 r. w Bałtyckiej Filharmonii im Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyło się POLISH INVESTFORUM 2010, kolejna edycja cyklicznych konferencji, podczas której zaprezentowano atrakcyjność inwestycyjną Polski zagranicznym podmiotom gospodarczym. Podczas forum odbyły się prezentacje oraz panele dyskusyjne, w trakcie których uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o możliwościach inwestycyjnych, wsparciu proinwestycyjnym i uwarunkowaniach rozwoju polskiej gospodarki, szczególnie branży BPO – sektora usług dla biznesu oraz SSC - Centra Usług Wspólnych. 

Z Instytutu Handlu Zagranicznego udział w tej konferencji wzięli prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, prof. dr hab. Janusz Neider, dr Magdalena Markiewicz, dr Joanna Bednarz oraz dr Urszula Mrzygłód.

Dr Urszula Mrzygłód, jako koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite (TRDS) na Wydziale Ekonomicznym UG, zaproszona została do udziału w panelu poświęconym współpracy polskich uczelni wyższych z praktyką gospodarczą. Dyskutowano o możliwościach podejmowania współpracy z uczelniami, wzajemnych relacjach i korzyściach z takiej współpracy oraz przedstawiono projekt TRDS, jako doskonały przykład sukcesu takiej współpracy. Do dyskusji zaproszeni zostali również dr Jerzy Gwizdała – kanclerz UG, Adam Sikorski – dyrektor operacyjny Thomson Reuters w Gdyni, Agata Witczak – dyrektor Human Resources Thomson Reuters w Gdyni, prof. Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Burton Lee ze Stanford University (USA) oraz dr Marcin Kalinowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dyskusję poprowadził Paweł Panczyj doradca Ernst & Young.

 

Spotkanie z przedstawicielami Bank of New York Mellon


W dniu 23 września 2010 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Thomson Reuters Data Suite odbyło się spotkanie z grupą 10 przedstawicieli Bank of New York Mellon. 

Potencjalny inwestor w Trójmieście zainteresowany był w szczególności możliwościami współpracy. Uniwersytetu z praktyką gospodarczą. Gości powitała prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, a dr Urszula Mrzygłód zaprezentowała rezultaty dotychczasowej współpracy Wydziału z Thomson Reuters. 

W drugiej części dziekan prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski oraz prodziekan ds. kształcenia prof. UG dr hab. Monika Bąk przedstawili ofertę kształcenia na Wydziale Ekonomicznym, kładąc szczególny nacisk na studia prowadzone w języku angielskim, zarówno na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktorskich. 

W spotkaniu wzięli również udział Adam Sikorski - dyrektor Oddziału Thomson Reuters w Gdyni, Agata Witczak prowadząca dział Human Resources gdyńskiego oddziału Thomson Reuters oraz przedstawiciele Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która zainicjowała spotkanie.

 

Spotkania z przedstawicielami praktyki 2009/2010


 • W semestrze letnim 2009/2010, jak co roku, odbyły się następujące spotkania z wybitnymi przedstawicielami praktyki. Warto było przyjść, posłuchać i dowiedzieć się od dyrektorów i prezesów firm jak w praktyce "robi się biznes", a także zadać im pytania.
 • 23 lutego - spotkanie z prezesem zarządu WindPower Mariuszem Sokołowskim, absolwentem handlu zagranicznego UG, który podzielił się doświadczeniami z funkcjonowania rajów podatkowych.
 • 9 marca - spotkanie z Przewodniczącym Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni, prezesem zarządu Terramar Markiem Tarczyńskim, nt. funkcjonowania rynku usług spedycyjnych.
 • 23 marca - spotkanie z Marcinem Okuniewskim, z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, absolwentem Finansów Międzynarodowych i Bankowości UG, nt. ubezpieczeń i reasekuracji.
 • 20 kwietnia – spotkanie z dyrektorem Krzysztofem Woźniakiem z banku HSBC, absolwentem UG, na temat praktycznych aspektów funkcjonowania bankowości korporacyjnej
 • 18 maja - spotkanie z dyrektorem Jarosławem Czarzastym, nt. funkcjonowania firmy Thomson Reuters.
 • 1 czerwca – spotkanie z Arturem Gronkiewiczem z KPMG na temat audytu.