Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2019 r.


 

Pierwsza lokata dla absolwentki FMiB

w konkursie na najlepszą pracę z zakresu MSG

 

 

 

Miło nam poinformować, że w szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG laureatką pierwszej lokaty została absolwentka studiów I stopnia na kierunku MSG, specjalność FMiB - Pani Adrianna Podgórska, która napisała pracę pt. "Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie wybranych anomalii rynkowych". Promotorem pracy licencjackiej był dr Łukasz Dopierała.

 

 

Warto podkreślić, że praca napisana przez Panią Adriannę Podgórską uzyskała maksymalną liczbę punktów przyznanych przez recenzentów ze wszystkich ośrodków akademickich biorących udział w konkursie. Serdecznie gratulujmy!

 
Nagrodzone prace absolwentów FMiB 

 

Miło nam poinformować, że absolwentki Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, Paulina Szmidka i Adrianna Podgórska zostały wyróżnione w XIV Edycji Konkursu im. prof. Witolda Andruszkiewicza na najlepszą pracę licencjacką.

 

 

 

 

 

 

Pani Paulina Szmidka jest autorką pracy nt. "Atrakcyjność usług bankowości mobilnej na przykładzie oferty wybranych banków w Polsce”. Praca została napisana pod kierunkiem doktora Sławomira Antkiewicza z Katedry Biznesu Międzynarodowego (Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych).

 

Pani Adrianna Podgórska jest autorką pracy nt. „Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych”. Praca napisana pod kierunkiem doktora Łukasza Dopierały z Katedry Biznesu Międzynarodowego (Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych).

 

Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 11.03.2020 w siedzibie PTE Oddział Gdańsk. Pełna relacja z wydarzenia znajduje się na oficjalnej stronie PTE Gdańsk.

Nagrodzonym Absolwentom i Promotorom serdecznie gratulujemy!